Saken er oppdatert med utfyllende kommentarer.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lovet en mer aktiv statlig næringspolitikk. Senest fikk vi demonstrert dette tirsdag, da den nye næringsministeren Jan Christian Vestre (AP) uttalte til Klassekampen at regjeringen vurderer å åpne et statlig hydrogenselskap.

Roy Steffensen er medlem av finanskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Steffensen stilte for et par uker siden spørsmål rundt en bedrift i Eidskog kommune som går godt og har en solid økonomi. Til tross for det har bedriften fått store tilskudd fra det offentlige.

Steffensen trekker frem at bedriften nå investerer 300 millioner kroner og har fått 5,8 millioner i støtte fra Enova, 45 millioner fra Innovasjon Norge og 44 millioner fra kommunen, til sammen 95 millioner. Det regnestykket er Nærings- og fiskeridepartementet uenig i. (se lenger ned).

Les også: Carl I. Hagen: - Kineserne ler seg skakke

Kritikkverdig

Det er nemlig næringsministerens egen møbelprodusent, Vestre AS, som nyter godt av store offentlige tilskudd. Jan Christian Vestre eier 70 prosent av familiebedriften, moren de resterende 30 prosentene. Nettavisen anslo nylig Vestres reelle formue til over 100 millioner kroner.

- Det kritikkverdige og interessante er om regjeringen mener dette er godt eksempel på aktiv næringspolitikk, som de gikk inn for trontaledebatten. Det var også et sentralt tema i forhandlingene i Hurdal.

- Men dette er en bedrift med solid økonomi, som får støtte og subsidieres både fra Innovasjon Norge og Enova. De vil dele ut til de få bedriftene de tror vil lykkes, sier Steffensen til Nettavisen Økonomi.

Om en mulig statlig hydrogensatsing sier Steffensen:

- En aktiv næringspolitikk bør jo være å finne måter å hjelpe de som er gode på hydrogen fra før, ikke utkonkurrere dem.

Les også: Ap mente staten burde si «kraftig nei» til Jehovas vitner – nå er saken i det blå

Konsekvenser

Den kommunale støtten til Vestre AS har skjedd til tross for at det sannsynligvis får konsekvenser får en ny svømmehall, ny gymsal og en ny brannstasjon i kommunen, ifølge Steffensen. Han ville vite fra finanskomiteens nye leder Eigil Knutsen (Ap) om dette er eksempel på den nye aktive næringspolitikken.

Knutsen svarte at han ikke forsto helt sammenhengen i spørsmålet. Men Knudsen mener vi trenger en aktiv næringspolitikk for å nå klimamålene, for å posisjonere Norge i den grønne klimaomstillingen og å få flere unge i arbeid

- Hvis det ikke er et godt eksempel, er det oppsiktsvekkende, fordi det er næringsministerens egen bedrift, sier Steffensen.

Gode veier

Han og Fremskrittspartiet en ikke overraskende en klar motstander av en mer aktiv statlig næringspolitikk. Og Steffensen ble ikke mye klokere av svaret han fikk fra Knutsen.

- De beste grepene vi kan gjøre for en god næringsutvikling, er å sørge for gode veier, ha lavere strømpriser til industrien som et konkurransefortrinn og å redusere formuesskatten på arbeidende kapital.

- Og så sier vi nei til en CO2-avgift på 2000 kroner, mens den i Europa er på halvparten, sier Frp-politikeren. Eidskog kommune går altså inn og støtter den nye næringsministeren med et betydelig beløp.

Feil

- Bør kommunene holde seg unna slike investeringer?

- Kommunene må gjøre sine vurderinger. Men jeg er stygt redd for at en mer aktiv næringspolitikk betyr at politikerne skal tippe vinnerne i norsk næringsliv, og det blir feil. Se bare da staten kjøpte aksjer av Røkke, tapet er var vel på 4-5 milliarder, svarer Steffensen.

Nettavisen har forelagt kritikken fra Steffensen for Jan Christian Vestre. Han vil ikke svare på om han mener den offentlige støtten til hans egen bedrift er et godt eksempel på en aktiv næringspolitikk.

På spørsmål om hvilke forutsetninger staten har for å plukke vinnere fremover, svarer ministeren i en e-post:

Les også: Næringsministeren i umulige dobbeltroller?

Høyest mulig verdiskaping

– Vi skal bruke fellesskapets virkemidler mest mulig effektivt for å bidra til høyest mulig verdiskaping i et mangfold av næringer. Når jeg sier vi skal ha en aktiv næringspolitikk, handler ikke det først og fremst om at staten skal plukke vinnere.

Vestre sier det handler om at staten er en aktiv medspiller som legger til rette for at næringslivet selv skal få muligheten til å løfte frem de beste ideene og konkurrere om prosjektene de selv har troen på.

Det handler om alt fra risikoavlastning, tilskudd og låneordninger, til infrastruktur og gode handelsavtaler. Statlig eierskap er aktuelt der det er mest hensiktsmessig.

Ingen skylapper

- Denne regjeringen har ikke ideologiske skylapper i næringspolitikken. Vi skal gjøre det som er smartest for å bidra til å skape lønnsomme jobber, øke de grønne investeringene, styrke fastlandseksporten og kutte klimagassutslipp, skriver Vestre i e-posten.

Etter at saken er kommet på trykk, vil kommunikasjonssjef Camilla Pettersen i Nærings- og fiskeridepartementet presisere følgende:

Vestre har fått tilskudd fra Enova og tilskudd fra Inovasjon Norge. Tallet fra Innovasjon Norge inkluderer et lån på 20 millioner som ikke er benyttet. Kommunen har ifølge Wilhelmsen ikke gitt 44 millioner til Vestre. De har kjøpt en tomt som Vestre fester, og de har lagt frem noe infrastruktur som Vestre leier til markedspris.

Hun sier også at kommunestyret, inkl. Fremskrittspartiet har stemt for dette to ganger. Ordføreren har sagt at investeringen ikke har gått ut over velferd eller andre prosjekter.

Les også: Eks-byråden får støtte fra uventet hold: - Vanligvis ikke min oppgave å forsvare henne

Skuffende

Steffensen mener det er skuffende at departementet ikke kan eller tør å si om Vestre AS er et godt eksempel på aktiv næringspolitikk. Han mener det burde ikke være så vanskelig å si om dette er måten bedrifter skal gjøre mer eller mindre av.

- Selv mener jeg generell skattelette, ikke særnorske avgifter, ikke dyre CO2-avgifter som er dobbelt så høye som i EU, og fortsatt satsing på samferdsel, er bedre næringspolitikk enn å gi tilskudd til enkeltbedrifter.

Steffensen registrerer inntil videre at regjeringen kommer mest med det han mener store ord når det gjelder aktiv næringspolitikk, uten at de ser ut til å fylle begrepet med innhold.

- Det blir nok en økning i avgiftene til de fleste, mot at noen få får tilskudd, etterfulgt av store medieshow med overrekkelse av sjekker. Da kan regjeringen vise hvor flinke de er til å satse på næringslivet.

Du som må ro

- Hvilke signaler vil du sende til næringslivet?

- Min oppfordring til bedriftsledere er å lytte nøye etter når sosialister snakker om aktivt eierskap. Politikerne sier gjerne til dem at vi er alle i samme båt. Men hvis de ikke nevner bedriften deres med navn, mener de at det er din bedrift og dine ansatte som skal ro.

Steffensen venter nå på hvilke virkemidler som kommer i den såkalte tilleggsproposisjonen fra den nye regjeringen. Denne proposisjonen legges i neste uke. Her vil Støre-regjeringen komme med forslag til endringer fra det Solberg-regjeringen la frem i statsbudsjettet for tre uker siden.