Gå til sidens hovedinnhold

Ap vil gi en hundrelapp i skattelette til de som tjener minst

Arbeiderpartiet vil gi folk med de laveste inntektene 100 kroner i skattelettelse. Har de formue, får de 300 kroner i økt skatt.

Arbeiderpartiet la mandag frem sitt alternative budsjett for 2020. Og her fremkommer det at folk som tjener under 150.000 kroner i året i gjennomsnitt blir avspist med 100 kroner i lavere inntektsskatt.

Se intervju med Støre øverst i saken!

I tabellen nedenfor har vi gjengitt skatteendringene for de ulike inntektsgruppene, basert på APs alternative forslag. Kolonnene i tabellen viser endringer i inntektsskatten for ulike inntektsgrupper. Minustegn angir skattereduksjoner.

Les også: Ap foreslår misunnelsesskatt på alle elbiler som koster over 600.000 kroner

Tallene er hentet fra side 69 i Arbeiderpartiets alternative budsjett:

Over en halv million

Som vi ser av tabellen blir de som tjener minst, avspist med 100 kroner i redusert inntektsskatt i året. Men fordi Ap skjerper formuesskatten i gjennomsnitt med 400 kroner (ikke med i tabellen), vil de med lavest inntekt få en netto skatteskjerpelse på 300 kroner hvis de har litt formue.

I sitt alternative statsbudsjett for 2019 oppga Arbeiderpartiet at 542.000 nordmenn tjente under 150.000 kroner.

Tjener du derimot mellom 500.000 og 750.000 kroner, gir Arbeiderpartiet deg 18-19 ganger så mye i skattereduksjon som de aller lavest lønte. Selv etter formuesskatten er forskjellen 9-13 ganger så stor.

Les også: Skal du ha dyr elbil, må du betale en del selv

Snitt: 300 kroner

I snitt får den gjennomsnittlige lønnsmottakeren 300 kroner i økt inntektsskatt med Arbeiderpartiets forslag i forhold til det regjeringen foreslår.

Nettavisen har konfrontert nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet med disse endringene. Tajik er også finanspolitisk talsperson i partiet.

Hun viser til at det er personer som har lav inntekt, men relativt høy formue, som har nytt godt av lettelsene i formuesskatten til regjeringen i perioden 2013-2019. Når det gjelder lavinntektsgruppene, sier Tajik:

- Personer som befinner seg i denne kategorien som også er i posisjon til å betale formuesskatt, er personer som har lav inntekt i et enkeltår på grunn av tap i aksjemarkedet.

Kjell Inge Røkke

- Blant personer som befinner seg i denne delen av inntektsstigen, finner vi blant annet Kjell Inge Røkke. Statistisk sentralbyrå påpeker at personer i dette sjiktet kun har lave inntekter midlertidig.

Her skal det sies at Kjell Inge Røkke i fjor betalte 175 millioner kroner i formuesskatt, etter en ligningsformue på drøyt 20 milliarder.

Les også: Barnefattigdom skyldes innvandring - ikke stadig mer økonomisk ulikhet

Aksjetap

Tajik viser videre til at i gruppen som har lav inntekt og som betaler formuesskatt, finner vi både pensjonister, næringsdrivende og lønnstakere. En viktig årsak til det, er at personer i det nederste inntektssjiktet har lav inntekt på grunn av såkalte realisasjonstap. Det betyr tap ved salg av verdipapirer, som aksjer.

Det kan stamme fra tap i aksjemarkedet og tap i næring. Personer kan ha lav inntekt på grunn av «et dårlig år» i aksjemarkedet eller at næringsvirksomheten har gått dårlig.

Samtidig mener Ap at de er i formuesskatteposisjon, og nestlederen hevder at de har fått fordel av lettelsene i formuesskatten i perioden under Solberg som statsminister.

- Arbeiderpartiets skattepolitikk er langt mer rettferdig, fordi vi gjør skattesystemet mer omfordelende, både med høyere skatt på inntekter over 750 000 og med mer formuesskatt.

Les også: Statsbudsjettet 2020 - alt fra A til Å

Skjeve kutt

- Vår kritikk mot regjeringens skattepolitikk handler om at regjeringen ikke ser hvor skjevt like skattekutt til alle, uavhengig av inntekt, slår ut. Det gjør vi noe med, ved å øke skatten for de som har mest, sier Tajik.

Arbeiderpartiet skriver i sitt budsjettforslag at forskjellene øker, fordi de rike drar fra. Store formuer er ifølge partiet som en snøball som begynner å rulle, og Høyre-regjeringen øker farten på denne snøballen.

Opposisjonspartiet har kommet frem til at Høyre og regjeringspartnerne har gitt de aller rikeste nærmere åtte milliarder kroner i samlet skattekutt siden 2014. Summen av nye skattekutt i de årlige budsjettene er oppe i 25,5 milliarder kroner.

«Akkumulerte skatte- og avgiftskutt er oppe i 107 milliarder kroner. Norges rikeste har dermed fått en gavepakke fra regjeringen tilsvarende halve årets uttak fra oljefondet», heter det i budsjettforslaget.

Kommentarer til denne saken