Kjære SAS!

Det skandinaviske finnes ikke, sier dere i den nye reklamen for selskapet. Alt det vi tror er vår felles kultur, er i virkeligheten kopier, lån, etterligninger og tyverier. Velkommen etter, sier jeg. For det er nemlig ingen som tror dette lenger, bortsett fra et og annet urgammelt nettroll fra Indre Agder og ytre høyre. For noen år siden var vi alle sosialdemokrater. Nå har alle blitt kulturrelativister.

I snart førti år har akademikere og intellektuelle dekonstruert nasjonen, kulturen, religionen, smaken, kunsten, vitenskapen, sannheten, moralen og fanden og hans oldemor. De siste femten åra har de fått hjelp av NRK P2, Dagbladet, Morgenbladet, Klassekampen, skolebokforfatterne og lærerne, og for tre og et halvt år siden ble til og med kongen med på moroa. Jeg tenker på talen hans i forbindelse med slottets hagefest.

En tale som kort oppsummert handlet om at vi alle er forskjellige, men likevel norske fordi vi bor i det samme landet rent geografisk. Derfor ble talen naturligvis en stor suksess, ikke minst på Facebook.

Kongen nevnte verken norsk historie, politiske verdier, opplysningsideene, voldsmonopolet, humanismen, folkestyre eller kultur, bortsett fra at noen liker Hellbillies og noen liker Grieg. Men jeg slo meg til ro med at når symbolet på Norge kong Harald den femte ikke kunne, eller ønsket å definere det norske, ja, så gjorde han det likevel:

Det mest typisk norske i dag er uviljen mot å definere det norske, og jeg foreslo at når sønnen en gang overtar tronen burde han forandre motto fra «Alt for Norge!», til «Hva er Norge?».

Enda sikrere er jeg nå som til slutt selv dere har luktet lunta og kommet diltende etter. Det mest typiske for dagens Skandinavia er uviljen mot å definere Skandinavia. Så kom igjen nå, SAS! Det nye konsernnavnet deres må bli HES: Hva er Skandinavia?

Hilsen Tommy Sørbø

PS! Skulle noen oppfatte dette som ironi eller kritikk, trenger de ikke ta det så tungt, fordi brevskriveren egentlig ikke finnes, siden han kun består av oksygen, karbon, hydrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, svovel, klor og ca. femti andre grunnstoffer som finnes over alt i naturen.