Arbeiderpartiets vilje til omkamper er noe nytt i norsk politikk, og skaper helt uansvarlig styring i store regioner.

Om få måneder får 1,2 millioner innbyggere en ny fylkeskommune. De 61 kommunene i Akershus, Østfold og Buskerud blir slått sammen i en ny stor region.

Slike store regioner er Arbeiderpartiet for i sitt partiprogram, der det heter at partiet «ønsker sterke regioner» og er «positive til lokale prosesser hvor fylkeskommuner vurderer å slå seg sammen til større regioner».

Men nå vil partiet sette regionreformen i revers, i samråd med Senterpartiet, MDG og SV: - Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken, heter det i plattformen, som blant annet er signert påtroppende fylkesrådsleder Tonje Brenna i Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet vil også sette sammenslåingen av Finnmark og Troms i revers hvis flertallet i Stortinget snur om to år. Så viljen til å dilte etter etterdilterne i Senterpartiet er like stor om regionen er stor eller liten.

Hvis lærdommen til Arbeiderpartiet etter det katastrofale kommunevalget blir å dilte etter etterdilterne som er imot alle reformer, så har partiet utspilt sin rolle i norsk politikk.

Det tidligere styringspartiet har blitt et vanstyreparti

Vanligvis har norsk politikk vært forskånet for slike omkamper. De er fristende, men totalt uansvarlige fordi det legger opp til at alle beslutninger kan ankes hver gang opinionen snur. Det er slett ikke utenkelig at regionene kan bli opprettet, lagt ned og gjenopprettet med få års mellomrom.

De fleste kan forestille seg hvor umulige arbeidsforhold dette skaper. De tre fylkeskommunenes over 7.000 ansatte skal reorganiseres, ledelser skal slåes sammen, noen skal bytte arbeidssted.

For at en slik sammenslåing skal bli vellykket, må lederne samle de ansatte om mål og visjoner og ikke skape tvil om at alle beslutninger er midlertidige. Når politikerne svikter i dette grunnleggende ansvaret, så skaper de spillerom for konflikter og maktkamper nede i organisasjonen.

Dette er ingen lek. Viken skal blant annet sørge for god kvalitet i den videregående utdannelsen til over 42.000 skoleelever, sørge for god standard på fylkesveiene og holde kollektivtransporten i gang. Det tidligere styringspartiet Arbeiderpartiet legger opp til det som lett kan bli et vanstyre av en virksomhet på over 16 milliarder kroner i årlige driftskostnader.

Den nye ledelsen ser det altså som en oppgave å avvikle virksomheten, selv om konsekvensen blir flere år med usikkerhet for de ansatte og innbyggerne. Som bremseklosser vil det nye flertallet stanse byggingen av det nye fylkeshuset i Sandvika, som skulle stått ferdig i 2023. I mellomtiden skal de ansatte fortsatt sitte i Sarpsborg, Oslo og i Drammen.

Det er argumenter for og imot Viken, men det er kunnskapsløst når det har lykkes motstanderne å klistre begrepet «monsterfylket» på den nye regionen. Viken blir ikke større i utstrekning enn at det blir det 6. største fylket i landet i areal. Til sammenlikning blir Viken omtrent 1/3 av Troms og Finnmark og halvparten så stort som Innlandet. Det blir faktisk ikke noe mer en dobbelt så stort som dagens Akershus.

Det innvendes at det er 38 mil å kjøre fra toppen av Hardangervidda til svenskegrensa, men den avstanden er mest retorikk.

  • For det første er det i så fall avstanden til senteret som har betydning.
  • For det andre er det likegyldig for innbyggerne øverst i Buskerud om turen til fylkeskommunen går til Drammen eller til Sandvika i Bærum.

Det viktigste er likevel hvor uansvarlig Arbeiderpartiet er villig til å opptre for å tekkes distriktsvelgerne til Senterpartiet.

Arbeidshverdagen til tusenvis av ansatte og tjenestene til titusenvis av skoleelever legges i potten når partiet signaliserer omkamp om to år.

Selv om det skulle bli et nytt godt valg for motstanderne av reformer og utvikling i 2021, så må en oppløsning forberedes, Stortinget må gi klarsignal og Viken fylkeskommune må følge norsk lov i en ny omorganisering av de ansatte og tilbakeføring av eiendeler til nye juridiske eiere.

Hvor mange milliarder kroner som går tapt, vet ingen. Og det har heller ikke noen i Arbeiderpartiet regnet på. Det tidligere styringspartiet har blitt et vanstyreparti.