De aller fleste av Solberg-regjeringens skatteletter på 30 milliarder kroner skal beholdes, dersom Arbeiderpartiet får makten etter neste valg. Det går frem av skatte- og avgiftsløftet nestleder Hadia Tajik i dag legger frem.

Se hvorfor Tajik ikke vil sette avgiftene ned i videovinduet øverst i saken.

Partiet skal ha honnør for utspillet, men fremtiden vil vise om de også får med seg de potensielle partnerne i SV, Rødt og MDG på denne planen.

Ved valget i 2017 gikk Arbeiderpartiet til valg med 15 milliarder kroner i økte skatter. Det var en stor tabbe som partiet slet med i hele valgkampen. Riktignok er også det nye opplegget syv milliarder i økte skatter, men bare fra formueskatt. De aller fleste velgerne til Arbeiderpartiet slipper altså unna.

Men dersom ikke Høyre, Fremskrittspartiet og de andre borgelige partiene svarer på utfordringen, blir skatt et ikke-tema i valgkampen. Arbeiderpartiet har åpenbart lært av sine tidligere tabber da partiet tapte et stortingsvalg og nesten tapte et Oslo-valg på løfter om å sette opp skattene.

Garantien er soleklar: - Vi kommer ikke til å øke noen avgifter uten å gjøre tilsvarende reduksjoner på andre avgifter eller i inntektsskatten, lover Tajik, og hun gjentok løftene på NRKs programpost Politisk kvarter.

I praksis er løftet at eventuelle avgiftsøkninger skal kompenseres med å sette ned lønnsskatten. Dette er vel å merke totale tall, og ikke noe løfte som gjelder alle lønnsmottakere. De som tjener over 750.000 kroner eller har formue, må fortsatt regne med skatteøkninger hvis Arbeiderpartiet får makten.

Det interessante med Arbeiderpartiets nye skatteløfte er at skattelettene de har kjempet så hardnakket mot de siste syv årene likevel skal få stå. Eneste unntak er syv milliarder kroner i økt formueskatt der Ap fortsatt vil ha en omkamp.

Utspillet er først og fremst taktisk inn mot valget. Det er lite sannsynlig at Arbeiderpartiet med sin svekkede posisjon får dirigere venstresidens skatteopplegg. Og både SV og Rødt vil skru til skatteskruen hvis de kommer til makten.

Selv om Arbeiderpartiet nå kan parere skattespørsmål for sin egen del, så blir partiets svake punkt inn i valgkampen at de uansett må regjere sammen med partiene på ytre venstre flanke. Og SVs Audun Lysbakken og Rødts Bjørnar Moxnes vil garantert kreve mer økonomisk utjevning for å støtte en regjering med Arbeiderpartiet.

Likevel: Det er oppmuntrende at Ap nå ser at nok er nok, og at vanlige folk betaler nok skatter og avgifter i dette landet. I året hvor Erna Solberg og de borgerlige overtok, var totale skatter og avgifter på 858,2 milliarder kroner - i fjor endte summen på 944,0 milliarder kroner, ifølge skatteregnskapet hos Statistisk sentralbyrå.

I perioden hvor de borgerlige angivelig har «gitt enorme skattelettelser til de aller rikeste» (for å bruke en forslitt venstresideformulering), har altså totale skatter økt med 86 milliarder kroner! Uten «skattelettene» ville regningen økt med rundt 115 milliarder kroner.

Det tallene viser er en total forskjell på snakk og virkelighet i norsk skattedebatt. Selv om totale skatter og avgifter øker jevnt og trutt, så ynder venstresiden å fremstille det som om velferdsstaten tappes av enorme skattelettelser.

Høyresiden har vært ensporet opptatt av formueskatt, og har bare gjennomført beskjedne kutt i inntektsskatten, og latt avgiftene gå i været.

Etter at Arbeiderpartiet nå har slått an tonen må høyresiden manne seg opp til å gjøre 2021 til et skattevalg. I praksis aksepterer Arbeiderpartiet at de gjennomførte skattelettene på 25-30 milliarder kroner kan stå uten at det ribber velferdsstaten.

I motsetning til Arbeiderpartiet bør man ikke nøye seg med å fryse skatter og avgifter på dette rekordhøye nivået, men love skikkelige skattenedsettelser for ansatte i norske bedrifter (inntektsskatt) og for norske eiere av norske bedrifter (formueskatt). Og så må man gjøre felles sak med Arbeiderpartiet i kampen mot de stadig snikende økte avgiftene.

PS! Hva mener du? Har du tillit til Arbeiderpartiets skatteløfte, eller tror du at SV og Rødt vil presse igjennom skatteskjerpelser? Skriv et leserbrev!