Norsk næringsliv er i den alvorligste krisen på mange tiår. Bedriftene taper milliardbeløp hver eneste dag og av 1,8 millioner arbeidstakere i privat sektor, er 430.000 personer arbeidsløse på NAV.

I denne situasjonen er det drøyt å høre på retorikken fra de rødgrønne på Stortinget:

- Når man stiller statlige lån til disposisjon, må vi også være sikre på at de pengene ikke går til personlig berikelse, men til å sikre fellesskapets verdier. Dette er ikke tiden for ekstraordinære utbytter, sa Arbeiderpartiets Hadia Tajik.

- Det er viktig at vi setter en absolutt grense på at det ikke kan betales utbytte. Dette gjelder også banker, sa SVs Kari Elisabeth Kaski.

- Det ville være helt meningsløst hvis penger tas ut av bedrifter for å belønne sjefer og aksjonærer, sa Rødts Bjørnar Moxnes.

Jeg har sans for at man passer på statskassen, etter at regjering og storting i praksis har satt statskassen på fortauet, slik LO-lederen vittig formulerte det.

Jeg har også sans for offentlighet rundt hvem som får penger, og for økt aktsomhet overfor svindlere som garantert vil forsøke å få tak i noen av pengene.

Jeg har derimot liten sans for å så mistanke mot folk som eier bedrifter, og som står til haken i økonomiske problemer.

Lønn er betaling for arbeid. I noen tilfeller er lønnen knyttet mot resultatkrav, og da heter det bonus. Utbytte er ikke noe annet enn tilbakebetaling til eierne som har satset egne penger på en bedrift og arbeidsplass.

I andre sammenhenger har huseierne vært skyteskive, med klare forventninger om at de skal sette ned husleien som del i en felles dugnad.

Denne dugnaden har for øvrig ikke stortingspolitikerne vist noen vilje til å bidra til. Der kommer lønnen på nær en million kroner inn på konto hver måned, om de er i hjemmekarantene eller ei.

Siden synspunktene kan virke logiske ved første øyekast er det nødvendig med litt voksenopplæring:

Ingen har tapt mer enn eierne. De siste månedene har eierne av selskapene på Oslo børs tapt rundt 440 milliarder kroner. Det er lett å forestille seg at dette er feite kapitalister som sitter med flosshatt og røyker sigar, men slik er det ikke. Typiske eiere er pensjonsfond og aksjefond - altså hvermannsens sparing.

Eiendomsdrift er en egen næring. Når noen peker på utleierne, så forestiller man seg lett en ny kapitalist som ikke gjør noe som helst, men som suger ut blodleie fra arme leietakere. I virkeligheten er dette også en virksomhet med tusenvis av ansatte som har lånt store beløp for å bygge eller kjøpe eiendommer.

Det høres fint ut at eierne av kontorlokaler eller butikklokaler bare skal sette ned leien, men det er dessverre ikke slik virkeligheten ser ut for dem som skal betale tilbake gjeld og betale renter.

For andre bransjer, som fly, handler det ikke bare om å overleve koronakrisen. Der står hele fremtiden på spill.

For alle ledere som akkurat nå sitter å regner på når de må gå til det tunge skrittet å permittere eller si opp ansatte, eller begjære oppbud, er den rødgrønne frykten for personlig berikelse, bonuser og lønnsfest nærmest en svart komedie.

(At staten skulle kreve å få full styring over private bedrifter fordi staten har lånt bedriftene penger etter at staten har stengt døren og slukket lyset, er for øvrig prinsipielt pussig).

Den farligste, dyreste og dummeste misforståelsen er forsøket på å forby utbytte - noe heldigvis regjeringspartiene og Fremskrittspartiet stoppet.

Det finnes tre gode grunner for at det er en elendig idé:

  1. Når den økonomiske pesten etter koronapandemien er over, vil mange bedrifter trenge ny egenkapital. Det er den billigste kapitalen i nedgangstider og den mest risikovillige.
  2. Mange aksjeeiere - blant dem store pensjonkasser og institusjoner - har politikk for å kjøpe utbytteaksjer. Hvis selskaper som DNB stopper utbytte, betyr det at egenkapitalen blir dyrere og vanskeligere å få tak i.
  3. Også eiere har forpliktelser. Kjøp av aksjer er ofte lånefinansiert og basert på selskapenes utbyttepolitikk. Hvis selskapene slutter å betale utbytte, forplanter problemene seg videre til eierne.

I små selskap er eierskap en jobb, og utbyttet er lønnen. Den er lovbegrenset av soliditeten (man kan ikke ta utbytte med tom kasse eller tapt egenkapital). Utbyttet betales etter fjorårets resultater, slik eksempelvis formueskatten beregnes etter verdien ved årsskiftet. Så lenge staten ikke har nullet formueskatten ville mange eierne kommet i en alvorlig skvis hvis det ble forbudt å ta ut utbytte og samtidig straffbart å la være å betale utbytteskatt.

Forsøket på å forby utbytte er dumt, fordi det vil gjøre det vanskeligere å få tak i egenkapital for norske bedrifter. Det er dyrt fordi alternativet er annen finansiering som er dyrere for bedriftene. Og det er farlig fordi dyr og mangelfull finansiering er en trussel for bedriftene og for arbeidsplassene.

At venstresiden på Stortinget har dårlige antenner inn mot næringslivet, er ikke noe nytt. Men akkurat nå er det skremmende. Ta en mann som Petter A. Stordalen. Hans 200 hoteller taper rundt 250 millioner kroner i måneden på nedstengningen som politikerne har bestemt. Den såkalte kontantstøtten til næringslivet gir hotellene 60 millioner kroner i måneden.

Legg på at han også reddet reisebyråkjeden Ving og er tungt involvert i Hurtigruta, som nå har innstilt de fleste seilinger til og med 20. mai.

Stordalen-familien taper altså 190 millioner kroner i måneden på den politisk vedtatte nedstengningen. Ingen trenger tvile på at Stordalen lengter tilbake til perioden før døren ble stengt, og før politikerne snakket om personlige berikelse.

Næringslivsledere flest tenker hverken på utbytte, bonuser eller lønnsfest i disse dager. De har nok med å redde butikkjeder, frisører, restauranter og hoteller, og verken lånene eller kontantstøtten fra staten er i nærheten av å dekke tapene.

De siste som bør snakke om dugnad og spleiselag bør være dem som ikke ha bidratt fem øre.

PS! Bør staten kreve at selskaper som låner penger, ikke skal få lov til å betale utbytte til eierne? Skriv et leserbrev!