Ferske tall fra den seneste Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (se definisjon nederst) viser at i alt 110.000 personer var registrert som arbeidsledige eller arbeidssøkende i desember.

Desembertallene er en snittmåling fra perioden november 2019 til januar 2020. Antall ledige er 2000 færre sammenliknet med foregående tremånedersperiode (november).

I fjorårets siste måned var arbeidsledigheten på 3,9 prosent. Handelsbanken ventet at den såkalte AKU-ledigheten ville falle litt ned igjen til 3,9 prosent i desember, etter en økning til 4,0 prosent i november. Ledigheten var altså som ventet.

Den registrerte arbeidsledigheten slik NAV måler den, lå ved utgangen av januar på 2,7 prosent. Denne ledigheten er alltid lavere enn AKU-ledigheten. Drøyt 68.000 personer var registrert helt arbeidsledige for en snau måned siden. Den neste NAV-ledigheten offentliggjøres fredag.

Lite endret

Handelsbanken skrev i en rapport for noen dager siden at ledighetsraten har vært lite endret det siste året. Det tror bankens eksperter også vil være tilfellet i tiden fremover.

Sysselsettingsveksten har begynt å bremse opp, men det tror Handelsbanken vil utliknes av svakere vekst i arbeidsstyrken. Det skyldes at yrkesdeltakelsen har kommet såpass mye opp igjen.

Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte, samt antall arbeidsledige for ulike befolkningsgrupper. For å redusere usikkerheten er tallene et gjennomsnitt av tre måneder. Statistikken kommer ut hver måned.