Det viser ferske tall fra den seneste arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB), se definisjon nederst i artikkelen. I august, som er et gjennomsnitt av juli til september, var det i alt 111.000 arbeidsledige og arbeidssøkende.

Det er 11000 flere enn i mai, målt som gjennomsnittet av perioden april-juni og tilsvarer en økning på 0,3 prosentpoeng.

32.000 flere i arbeid

Ved utgangen av juli lå ledigheten på 3,8 prosent. SSB skriver at fra mai til august ble det 32.000 flere sysselsatte, justert for sesongvariasjoner. Det positive er også at sysselsettingsprosenten har gått opp med 0,7 prosentpoeng, fra 67,6 prosent i mai til 68,3 prosent i august.

AKU-ledigheten måler også antall arbeidssøkende og ikke bare den registrerte arbeidsledigheten til NAV.

Ved utgangen av september var det ifølge NAV registrert 61.300 helt ledige personer.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets skrev i en forhåndskommentar onsdag at de venter nok en måned med et moderat fall i arbeidsledigheten. I så måte er ledigheten noe lavere enn det som ligger inne i Norges Banks prognoser.

Les også: Færre arbeidsledige i september

Viktig nøkkeltall

Bruce og kollegaene spådde onsdag at den sesongjusterte ledigheten ville falle med 500 personer, mens Norges Bank har anslått uendret ledighet. Arbeidsledigheten er ifølge Bruce avgjørende for sentralbankens syn på arbeidsmarkedet og derfor av stor betydning for rentefastsettelsen.

Norges Bank offentliggjør kl 10 i dag sin seneste rentebeslutning. Da blir det ingen renteendring, ettersom dette er et såkalt mellommøte.

Bruce skriver videre at etter at arbeidsledigheten falt ganske kraftig gjennom 2018, er trenden nå fallende sammenliknet med begynnelsen av året. Ledigheten beveget seg sidelengs gjennom sommeren og har riktig nok falt etter det.

Les også: Bianca var arbeidsledig i to år - slik fant hun endelig jobb

Fortsatt noe ned

Når Bruce ser i krystallkulen, venter han at ledigheten fortsatt vil gå sakte nedover. Norges Bank tror derimot at ledighetsraten er nær bunnen og venter uendret ledighet de kommende to månedene.

Skulle ledigheten bli lavere enn det sentralbanken har sett for seg, vil det alt annet like i desember sende rentebanen oppover.

Det betyr at det profesjonelle rentemarkedet om et par måneder tror på noe høyere pengemarkedsrenter fremover. En lav arbeidsledighet vitner om press i økonomien og kan isolert sett føre til at Norges Bank setter opp renten.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige og for ulike befolkningsgrupper. For å redusere usikkerheten er tallene et gjennomsnitt av tre måneder. Statistikken kommer ut hver måned.

Saken oppdateres.