Saken oppdateres.

Ved utgangen av april er det registrert 202.600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det utgjør 7,2 prosent av arbeidsstyrken. Justert for sesongsvingninger falt antallet arbeidssøkere med 2100 personer fra mars.

– De siste ukene har det blitt lettet på både nasjonale og regionale smitteverntiltak, og det har ført til en nedgang i antallet arbeidssøkere registrert hos NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding fredag.

I alt 113.300 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av april. Det utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 131.400 personer. Det tilsvarer 4,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 71.100 registrert som delvis ledige.

Les også: Noen ledige vil få både ferietillegg og ferie med dagpenger

Flest fra varehandelen

I løpet av april har 20.000 personer registrert seg som arbeidssøkere hos NAV. 42 prosent av disse oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg. Personer som har jobbet i varehandelen utgjør en av seks av de nye arbeidssøkerne.

Men den seneste måneden har antallet arbeidssøkere falt mest for personer med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid. Det har også vært en nedgang i antallet arbeidssøkere innen bygge- og anleggsarbeid, mens reiseliv og transport opplevde en økning.

– Nedgangen innen butikk- og salgsarbeid må ses i sammenheng med at man har kunnet åpne opp igjen butikker og kjøpesenter i flere kommuner den siste tiden, i og med at lavere smittetall har gjort at man mange steder har kunnet slippe opp på noen av smitteverntiltakene, sier Holte.

Les også: Mot tidenes kjøpefest: - Norge har ikke kommet ut av jappetiden

Bommet litt

I forrige uke var den registrerte ledigheten 4,2 prosent. Handelsbanken Capital Markets holdt i morgenrapporten en knapp på at ledigheten kan ha falt ytterligere en tidel mot slutten av måneden.

Bankens eksperter så på morgenen for seg at at den sesongjusterte ledigheten, ledigheten korrigerte for normale svingninger i april, ble liggende fast på 4,1 prosent.

Den registrerte arbeidsledigheten var på lave 2,2 prosent ved inngangen til koronakrisen, så det er fortsatt et stykke tilbake til en normalsituasjon i arbeidsmarkedet.

Handelsbanken tror imidlertid at farten tilbake til normalen kan bli høy når gjenåpningen av økonomien tar til for alvor.