Norge har sett en firedobling av antall arbeidssøkere siden 12. mars, dagen da arbeidsmarkedet ble rystet av omfattende tiltak for å stoppe spredningen av koronaviruset.

På få uker har andelen arbeidsløse skutt i været fra 3,8 prosent til 15,3 prosent. NAV har mottatt over 450.000 søknader om dagpenger, omtrent dobbelt så mange som under hele finanskrisen som startet i 2008 til sammen.

Dagen før 1. mai, arbeidernes internasjonale kampdag, slipper NAV nye tall:

Ved utgangen av april var 421.000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. 15,0 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 9.100 flere enn ved utgangen av mars, men ser man kun på de siste tre ukene har det vært en nedgang på 11 700 personer.

– Etter en svært dramatisk økning i arbeidsledigheten i mars og i starten av april, ser det nå ut til at vi kan ha passert ledighetstoppen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng

139.200 er registrert som delvis ledige. Beregninger viser at 60 prosent av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder 79 prosent av de delvis ledige.

Les mer: Dagpenger, skatt og rettigheter under permittering i koronakrisen

Sjeføkonomens spådommer slått

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum dristet seg til å spå at andelen helt ledige ville ende på mellom 8 og 9 prosent da Norge var i ferd med å stenge ned 12. mars. I dag er 269.000 personer helt ledige av de som søker arbeid via NAV. Det utgjør 9,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Tallene er forferdelige fortsatt. Dystrere bakteppe dagen før 1. mai har vi ikke sett på 75 år. En ledighetskø på til sammen 421.000 personer er helt hinsides noe jeg kunne klart å forestille meg på noe tidspunkt tidligere, sier Dørum.

Sjeføkonomen mener det er naturlig at andelen helt ledige går ned, mens andelen delvis ledige går opp, ettersom flere bedrifter tar folk tilbake på deltid. Med en forsiktig normalisering kommer frisørene og noen arbeidere i utelivsbransjen tilbake.

Samtidig er Dørum overrasket over at 11,1 prosent av industriarbeidere og 10,9 prosent av bygg- og anleggsarbeiderne er helt ledige i utgangen av måneden.

– Dette overrasker meg mest. Industrien er en ordrebasert virksomhet og har ofte prosjekter gående over flere måneder. Bygg- og anleggsbransjen burde også ha prosjekter som kunne rulle og gå uavhengig av denne krisen. Det er kanskje enkelte karanteneeffekter i bedriftene. Industriledigheten er kanskje det mest oppsiktsvekkende, sier sjeføkonom Dørum.

NHO-profilen mener at mange deler av samfunnet gradvis vil bli normalisert over de neste månedene. Flere servicearbeidere vil komme tilbake i jobb ettersom frisørene, barene og restaurantene åpner.

– Men forutsetningen for at vi kan ha råd til å klippe håret og gå på bar, er jo at de andre næringene går bra. Industriledigheten er høyere enn landssnittet. For å si det sånn, jeg er mindre bekymret for den arbeidsledige frisøren enn for industriarbeideren akkurat nå. Frisøren vil snart komme tilbake i jobb, sier Dørum.

Noen lyspunkter

At vi den siste måneden har sett en betydelig nedgang i antall helt ledige og samtidig stor økning i delvis ledige, skriver NAV at må sees i sammenheng med at de fleste ledige har begynt å sende meldekort. Det gjør at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe og skal klassifiseres som delvis ledige.

– Fortsatt oppgir de fleste nye arbeidssøkere permittering som årsak til at de må melde seg hos NAV, sa arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i forrige uke.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken var høyest i Oslo med 12,5 prosent, og lavest i Nordland med 7,7 prosent.

Like før påske var det første gang under koronakrisen at flere gikk ut av statistikken over arbeidssøkere enn inn i den. Dersom smittetallene fortsetter å gå ned, kan det være et tegn på at ledighetstoppen er nådd.

Ved utgangen av april var ledigheten høyest for de mellom 20 og 24 år, med 15,2 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest i aldergruppen over 60 år, med 6,5 prosent.

Den siste måneden har det vært en økning i antall helt ledige innenfor tre yrkesgrupper. Dette er reiseliv og transport, serviceyrker og annet arbeid, og innen undervisning, som har henholdsvis 2.300, 1.000 og 200 flere helt ledige.

For alle andre yrkesgrupper har antallet helt ledige gått ned. Målt i antall personer har nedgangen vært størst innen butikk- og salgsarbeid med 11.900 personer.

Les også: Kjempesmell for Røkkes oljeserviceselskap – spår enda mørkere tall fremover

Les mer: Knausgård-forlag styrer mot konkurs uten krisestøtte – samtidig støtter staten bingo, taxfree og begravelsesbyråer med millioner