Ved utgangen av februar er det registrert 67.400 arbeidsløsheten hos NAV. Dette svarer til 2,7 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 25.500 personer, eller 61 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

- Arbeidsløsheten øker nå i et svært raskt tempo. Alle yrkesgrupper opplever økende arbeidsløshet, men det er fremdeles bygg og anlegg og industrien som har den kraftigste økningen, seier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en pressemelding.

Justert for vanlige sesongvariasjoner har det blitt 5100 flere arbeidsløse i løpet av februar.

LES OGSÅ: 22 bedrifter ryker daglig

Øker i alle yrkesgrupper
Sammenlignet med februar 2008 er det nå flere arbeidsledige i alle yrkesgrupper.

Verst er det fortsatt i bygge- og anleggsbransjen hvor ledigheten siste året har økt med hele 157 prosent.

Den laveste økningen finner vi i yrkesgrupper der mange er ansatt innenfor offentlig sektor. Eksempelvis har arbeidsløsheten innen undervisning økt med 4 prosent, og helse, pleie og omsorg med 15 prosent.

Konkursraset fortsetter
Nærmere 450 bedrifter er hittil tvangsavviklet eller gått konkurs i årets korteste måned. Det er dobbelt så mange som for samme periode i fjor.

I overkant av 20 prosent er listet under benevningen «Eiendomsdrift og utleievirksomhet.»

Onsdag meldte Obos at de ville trekke seg ut av Eiendomsmeglerkjeden Exact. Dermed mister samtlige meklere i selskapet jobben.

- Vi har dessverre tapt mye penger på Exact gjennom noen år og ønsker å trekke oss ut, sier Pettersen til Nettavisen.

Tåler ikke økt ledighet
Statistikken for månedens tre første uker viser at nærmere 50 konkursrammede bedrifter hører til i Hordaland.

LES OGSÅ: Vi tåler ikke flere arbeidsledige

Direktør i NAV Hordaland Truls Nordahl fortalte tirsdag Nettavisens lesere at han er bekymret for fremtiden ved Hordalands kontorer.

NAV Hordaland er ett av fylkene som den siste måneden har meldt om vanskelige forhold og lang saksbehandlingstid ved sine kontorer.

Etter intern omstrukturering melder Nordahl at situasjonen om dagpenger er tilbake under kontroll, men at smertegrensen er nådd.

- Dersom ledigheten nå eksploderer har vi ett nytt problem. Vi har allerede strekt strikken maksimalt, og er etter min mening ikke rustet til å tåle økt ledighet, sier Nordahl til Nettavisen.

Færrest i Rogaland
Arbeidsledigheten er lavest i Rogaland med 1,8 prosent, tett etterfulgt av Sogn og Fjordane med ledighet på 1,9 prosent. I andre enden av skalen ligger Finnmark og Telemark, med hennholdsvis 3,8 og 3,5 prosent at arbeidsstokken ledige.

Mot slutten av mars
Men Hordaland er på ingen måte alene om saksbehandlingsproblemer. Rasende brukere landet over har krevd opprydning fra regjeringen.

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen svarte denne uken med å varsle fremleggelse av en Stortingsproposisjon for Stortinget senest 20. mars.

- Her vil vi gi en bred gjennomgang av etaten og foreslå nye tiltak. Ett av tiltakene er at Arbeids- og velferdsetaten får beholde midlertidige stillinger, melder statsråden på departementets egne sider.

Utsetter NAV-reform
Statsminister Jens Stoltenberg kunngjorde søndag at deler av NAV-reformen utsettes.

Målet med utsettelsen er å frigjøre saksbehandlere som kan jobbe med dagpengesøknader.

Reformen var planlagt innført 1. oktober i år.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi