Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidsledigheten på vei ned

Ved utgangen av juni var det registrert en arbeidsledighet på 3,7 prosent av befolkningen hos aetat. Korrigert for sesongvariasjoner er dette 1.900 færre ledige enn ved utgangen av mai.

Ved utgangen av mai var også 3,7 prosent.

På forhånd var det ventet en ledighetsrate på 3,8 prosent, ifølge en spørrerunde TDN Finans har gjennomført blant makroøkonomer.

Det er særlig i de konjunkturutsatte yrkene innen industri, ingeniørarbeid og bygg og anlegg at arbeidsledigheten faller.

- Vi ser nå klarere tegn til at konjunkturoppgangen gir en bedring på arbeidsmarkedet, sier assisterende arbeidsdirektør Yngvar Åsholt i en pressemelding.

Arbeidsledigheten er høyest blant personer med yrkesbakgunn fra industrien og i serviceyrkene, der ligger ledigheten på henholdsvis fem og 4,9 prosent. Lavest ledighet er det i undervisningsarbeid og helse, pleie og omsorg, med respektive to og 2,4 prosent.

De siste månedene har arbeidsledigheten sunket i de fleste kystfylkene fra Vestfold til og med Trøndelag, samt i Finnmark. Dette skyldes en positiv utvikling innen industrien.

Finnmark og Oslo har høyest arbeidsledighet, der 5,2 og 5,1 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid. Færrest arbeidsledige er det i Oppland, der ledigheten er på 2,5 prosent.

Reklame

Slik får du godt internett på hytta