STATSMINISTERENS KONTOR (Nettavisen Økonomi): Regjeringen legger frem nye milliarder for å hjelpe næringslivet gjennom koronaepidemien. Forslagene inkluderer friske penger til næringslivet, nye lån, investeringskapital - og endrede regler for dagpenger for permitterte og arbeidsledige.

Koronaviruset har slått innover norsk næringsliv som en tsunami, og arbeidsledigheten er på det høyeste siden andre verdenskrig. Per 24. mars var det registrert 291.000 helt ledige - det tilsvarer 10,4 prosent av arbeidsstyrken. For to uker siden var arbeidsledigheten på 2,3 prosent.

Langvarige konsekvenser

– Norge har nå det høyeste antallet permitterte og arbeidsledige siden andre verdenskrig. Kampen for å slå ned smitten, skaper store problemer for bedrifter og enkeltmennesker over hele landet. Tiltakene vi kommer med skal hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen, sier statsminister Erna Solberg.

Finansdepartementet oppgir selv at de mener de økonomiske virkningene av virusutbruddet og smitteverntiltakene vil påvirke norsk og internasjonal økonomi negativt i lang tid fremover, også etter norske smitteverntiltak mykes opp.

Les også: 9 av 10 bensinstasjoner forventer å ikke overleve: – Raser nedover

Allerede har politikerne vedtatt krisepakker på over 280 milliarder kroner, og en egen kontantstøtte for bedrifter som sliter med vesentlig inntektstap. Nå har regjeringen lagt frem 23 tiltak.

Dette er fredagens pakke

 • Kompensasjonsordning for uungåelige utgifter for næringslivet.
 • 2,5 milliarder kroner til unge vekstbedrifter.
 • Innovasjonslån - 3 milliarder.
 • 300 millioner kroner til rentestøttefondet - blant annet avdragsutsettelse.
 • 50 millioner kroner i støtte til private innovasjonsmiljøer.
 • 250 millioner til næringsrettet forskning.
 • Økt investeringskapital til Investinor med 1 milliard kroner.
 • Forlenget dagpengeperiode for oppsagte og permitterte til ut juni måned.
 • Arbeidsgivere fritas lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020. Det betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Gjelder ut juni.
 • Åpner for at NAV kan forskuttere dagpenger, for å få pengene raskere på konto.
 • Økt adgang til egenmelding.
 • Merverdiavgiften (moms) senkes ytterligere fra 8 til 7 prosent fra 1. april til 31. oktober 2020 for bransjer som reiselov og deler av idretten.
 • Legge til rette for samfunnsnyttige oppkjøp og omstruktureringer i børsnoterte selskaper.

– I dag legger vi frem en ny tiltakspakke, rettet mot de bedriftene og menneskene som har mistet deler av inntekten sin som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Hele næringer, enkeltbedrifter og små virksomheter er hardt rammet og mange frykter for livsverket sitt, sier finansminister Jan Tore Sanner.

– Heldigvis er norsk økonomi i utgangspunktet grunnleggende solid, og vi har handlingsrom i den økonomiske politikken, som vi nå bruker. Dette er tiden for å vise samfunnsansvar.

– Jeg vil oppfordre bedrifter, husholdninger, gårdeiere, banker, kommuner, arbeidslivets organisasjoner og alle andre som har muligheten, til å stille opp slik at vi kan bidra til å trygge arbeidsplassene når vi skal tilbake til hverdagen, sier finansministeren.

Forventer kraftig fall i BNP

Finansdepartementet har fredag også publisert en prognose for norsk økonomi. De forventer at BNP for fastlands-Norge vil falle med 2 prosent i år.

Samtidig vil de økonomiske tiltakene som nå er iverksatt motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 310 milliarder kroner.

Ifølge departementet vil det blir over 300.000 personer som kan bli permittert før utviklingen snur. De forventer at budsjettbalansen for Norge er svekket av 135,8 milliarder kroner.

Les Gunnar Stavrums kommentar: De som tjener under 75.000 kroner skal ikke få fem øre under koronakrisen