Det er en alvorlig sak som rulles opp i de kommunale etatene som Miljøpartiet De Grønnes byråd Lan Marie Berg har ansvar for.

I bystyret er det gryende mistillit i flere av opposisjonspartiene etter at NRK har dokumentert tusenvis lovbrudd:

  • Brann- og redningsetaten: 6.616 lovbrudd
  • Vann- og avløpsetaten: 5.616 lovbrudd
  • Bymiljøetaten: 3.089 lovbrudd

De nye avsløringene står i skarp kontrast til behandlingen Veireno-sjef Johnny Enger fikk etter at hans selskap ble tatt for brudd på arbeidsmiljøloven.

- Jeg blir forbannet, sa byråd Lan Marie Berg den gang til Aftenposten.

Og Arbeidstilsynet svarte resolutt med å anmelde Veireno til politiet.

Det sentrale spørsmålet nå er om Arbeidstilsynet gjør forskjell på en privat og en offentlig aktør, eller om tilsynet gjør det eneste naturlige og følger opp lovbruddene med en ny politianmeldelse.

Arbeidsmiljøloven slår fast at det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at bestemmelsene blir overholdt, og at man har ordninger som sikrer arbeidstakerne mot «uheldige fysiske eller psykiske belastninger» - for eksempel ved at man ikke jobber for mye overtid.

Strafferammen er inntil tre års fengsel.

Det er viktig at Arbeidstilsynet ikke medvirker til et inntrykk av at de er harde mot de private, men milde mot sine kolleger i det offentlige.

Da Veireno ble anmeldt, var Veireno-sjefen desperat etter å løse hovedstadens søppelproblemer. Samme desperasjon kan knapt unnskylde de 15.000 lovbruddene i de kommunale etatene.

I tingretten ble Veireno-sjefen dømt til ett år og tre måneders ubetinget fengsel, men dommen ble redusert til ni måneder i lagmannsretten. Dommen vil bli anket til Høyesterett fordi Veireno-sjefens forsvarer mener at bot holder i denne saken.

Uansett: Gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven må få følger også i offentlig sektor. Til nå har byråden valgt å sende ansvaret nedover, og har bedt alle etatsdirektørene redegjøre for bruddene - og krevd at det må følges bedre opp i tiden som kommer.

Det er greit, men det unnskylder ikke flere år med lovbrudd på lovbrudd. Byråden har selvsagt det politiske ansvaret for lovbruddene, men det er en eventuell politietterforskning må ta stilling til hvem som har ansvaret strafferettslig.

I saken om Boligbygg måtte byråd Geir Lippestad gå, mens det strafferettslige etterspillet dreier seg om de ansatte i etaten. Det er også normalen at politiske ledere må ta det politiske ansvaret, mens det strafferettslige ansvaret er en helt annen sak.

Inntrykket til nå har dessverre vært at byrådet har vært på defensiven og ikke lagt frem alt de har visst om lovbruddene, og det har skapt irritasjon både blant politiske støttespillere og motstandere.

- Dette er skikkelig dårlig, det går bare ikke an, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

- Dette vitner om dårlig etatsstyring og manglende informasjon fra byrådet til bystyret. Det blinker en rød varsellampe, og den blinker med stadig hyppigere takt, sier Høyres gruppenestleder Øystein Sundelin til Aftenposten.

PS! Hva mener du? Er det viktig å overholde arbeidsmiljøloven, og hvilke konsekvenser mener du det må få hvis Oslo kommune har over 15.000 registrerte lovbrudd? Skriv et leserinnlegg!