Bompenger er langt fra populært hos de fleste bilister, men har blitt en forutsetning for veiutbygging i Norge.

Fordi det er upopulært å betale, ønsker ikke staten å innføre bompenger et sted mot lokalbefolkningens vilje. Alt blir lettere om de som passerer bomstasjonene mest, også virkelig ønsker seg fordelene som følger med: Det er derfor et grunnleggende premiss for bompenger at det lokalt skal være et ønske om å innføre bompenger - det som kalles lokalt initiativ.

Normalt fungerer dette omtrent slik:

  • Lokalt: Vi vil ha ny vei her
  • Staten: OK, men da må dere betale en del selv med bompenger
  • Lokalt: Det er greit

Krever at byen skal innføre bompenger for å få tilskudd

Men når nå ny Nasjonal transportplan (NTP) blir vedtatt, skjer det med et stort unntak:

Staten har plukket ut Arendal som en av fem mindre byer som skal få totalt 600 millioner kroner gjennom en tilskuddsordning over fire år. En forutsetning for å få disse pengene er at det innføres bompenger i byene.

De andre byene er Ålesund, Bodø, Tønsberg og Haugesund

Arendal ligger allerede tett innpå to bomstasjoner på E18, og våren 2019 vedtok bystyret i Arendal at de ikke ønsket noen bypakke:

- Bystyret sender et klart signal på at nok er nok knyttet til bom og finansiering av veier. Vi må få nye løsninger. Regjeringen må på banen. Norge trenger en ny bom-politikk, sa ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli (Ap), til NRK den gangen.

Les også: Arendal bystyre sier nei til bompenger og veiprising

Dette vedtaket står fortsatt ved lag.

Vet ikke hvordan ordningen har blitt til

Åshild Bruun-Gundersen er medlem at transportkommiteen på Stortinget for Frp, og bor selv i Arendal. Hun forstår ikke hvordan denne ordningen har havnet inne i NTP-pakken:

- Dette vedtaket er et hån mot lokaldemokratiet og innbyggerne i Arendalsregionen. Vi har stått på lokalt for å få stoppet bypakke Arendal, senest i 2019 bestemte alle kommunene at de ikke ville ha prosjektet. Hvorfor skal regjeringen nå med støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet tvinge det gjennom likevel?

- Bypakke Arendal var planlagt med 20 bomringer og hadde nærmest ingen fornuftige formål utover det å forhindre biltrafikk. Arendal er ingen storby, folk flest bor spredt og det er ingen realisme i å tro at folk kan klare seg uten bil. Fremskrittspartiet har bidratt til at prosjektet ble skrotet, men nå spøker det for bompenger igjen, sier Bruun-Gundersen til Nettavisen.

Regjeringen: - Vi tvinger ingen

Nettavisen har spurt samferdselsdepartementet om hvordan ordningen har havnet i den svært ettertraktede NTP-pakken, når hele grunnargumentet for bompenger er at det skal opprettes etter lokalt initiativ.

- Vi har etablerert et nytt tilskudd på 600 millioner kroner over fire år for å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange i mindre byområder. Slik kan også mindre byer som ikke er aktuelle for byvekstavtaler, få hjelp til å utvikle gode og grønne løsninger for alle trafikantgrupper, slik byene selv har ønsket. Midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak. Tilskuddet vil inngå som statlig bidrag i bompengefinansierte bypakker og nullvekst ligger til grunn, skriver statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i en e-post til Nettavisen.

- Arendal/Tvedestrand er en av de fem byene som er omfattet av tilskuddsordningen. Byer som skal motta dette tilskuddet må ha en bypakke - fordi det må være et apparat til å ta imot tilskudd og verktøy på plass som kan sikre at sikre at målene blir nådd. Vi tvinger ingen byer til bypakker og det ligger ikke inne noen bypakke i Arendal i NTP. Men en bypakke vil altså være en forutsetning for å motta tilskudd.

- Er det slik at regjeringen på eget initiativ har vedtatt å friste med 600 millioner kroner, om politikerne omgjør et lokalt vedtak?

- Når staten åpner for å gi flere hundre millioner i et nytt tilskudd til mindre byer, er det fordi vi sammen med byene ønsker å sikre måloppnåelse knyttet til nullvekst for persontrafikk med bil, satse på sykkel, gange og god arealplanlegging. Vi må derfor etablere rammer for bruk av disse midlene. Det må staten alltid gjøre når det etableres nye tilskudd.

- Det er ikke hensiktsmessig med byvekstavtaler i slike mindre byer, men noen rammer må vi ha. Tilskuddet vil derfor inngå i bompengefinansierte bypakker. Å motta tilskuddet er frivillig, men altså basert på noen premisser. I min dialog med politikere i kommunen i forkant av NTP, er det mitt inntrykk at de har vært innforstått med dette kriteriet dersom en slik tilskuddsordning ble etablert, skriver Noresjø.

Nettavisen har vært i kontakt med ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal, som ikke ønsker å stille til intervju om saken.