SOLA (Nettavisen Økonomi:) I oljefylket Rogaland er bemanningsbyråer og innleid arbeidskraft en normal måte å få sikret rett mannskap på rett jobb.

Arild Tjensvold (51) har jobbet i bransjen i 24 år, og leder i dag bedriften Hytech Personnel. Han fortviler over regjeringens forslag om å stramme inn regelverket for innleie.

– Kyst-Norge lever av sesong og prosjekter, enten de driver med turisme, olje eller fisk. Leverandørindustrien lever på stramme kontrakter og har ikke råd til å sitte med folk når de ikke har oppdrag, sier Tjensvold.

Hans oppgave er å fange opp menneskene og fôre bedriftene som trenger teknisk kompetanse. Det kan være ingeniører, lagerarbeidere eller eksperter på innkjøp. Noen er passert 62 år og jobber litt ekstra i pensjonisttilværelsen. Andre kommer rett fra arbeidsledighet, skole eller militæret.

Bedriftene trenger hjelp til oppgradering av skip, ombygging av plattformdekk og nye gangbroer. Regjeringen vil imidlertid ha slutt på «løsarbeidere» fra bemanningsbransjen, og vil i hovedsak at faste ansatte skal jobbe på slike prosjekter.

– Dersom det ikke lenger blir lov å leie inn folk ved midlertidige behov, vil små- og mellomstore bedrifter få et stort problem. I stedet for å få hjelp fra oss, hvor alle er fast ansatt, vil bedriftene selv måtte ansette folk midlertidig. Og når avtalen løper ut, vil de ansatte bli arbeidsledige og selv søke arbeid som vi normalt har klar til dem, sier Tjensvold.

Les også: Elleville prisøkninger - nå reagerer fagfolk: – Helt urimelig

Oljebransjen protesterer

Bemanningsbransjen var blant skyteskivene til venstresiden før valget i fjor. SV og Rødt ønsket å avvikle og forby bransjen, mens Ap og Sp ville stramme kraftig inn på innleie fra bemanningsbyråene.

I januar kom nyheten om at regjeringen ville skjerpe innleie-reglene. Før hun gikk av som arbeids- og integreringsminister, gikk Hadia Tajik (Ap) helhjertet inn for å rydde opp i bransjen. Tajiks forslag satte sinnene i kok hos bemanningsbyråene, men fikk også støtte fra flere i bygg- og anleggsbransjen.

Les mer: Med et pennestrøk søker Tajik masseoppsigelse av 6500 faste ansatte

Les også: Panikk og usannheter fra bemanningsbransjen

Blant leverandørene til den for tiden høytsvevende olje- og gassnæringen er det betydelig bruk av innleid arbeidskraft. Omfanget svinger med mengden oppdrag, men i 2019 - et år med høyt tempo i olje- og gassbransjen - var rundt 20 prosent av arbeiderne på norske skipsverft og i leverandørindustrien innleide.

Hytech Personnel-sjef Tjensvold mener hans bransje sikrer god flyt av kvalifiserte folk mellom bedriftene. Uten innleie ville bedriftene måtte oppbemanne og nedbemanne nærmest månedlig, hevder Tjensvold.

– Forslaget til regjeringen styrker ikke arbeidernes rettigheter. Det gir større midlertidighet, flere nulltimers-kontrakter og mer overtidsbruk, sier Tjensvold.

Han får langt på vei støtte fra bransjeforeningen Norsk olje og gass, som i sitt høringssvar skriver at innstrammingene treffer oljenæringen på en «svært uheldig» måte.

Uten muligheten til å leie inn arbeidere midlertidig, frykter olje- og gassbransjen at oppdrag settes ut av landet, at arbeidere forlater bransjen på grunn av jevnlige nedbemanninger og at det generelt blir store forsinkelser og mindre fleksibilitet i bransjen.

Les mer: Sjokkert over Nav-historie: – Jeg blir helt kvalm av å lese dette

Mener innleie-skjerpelsene ikke vil stå seg rettslig

På bestilling fra NHO har Advokatfirmaet Wiersholm vurdert regjeringens forslag til innleie-nekt.

I et notat skriver advokatene blant annet at EØS-reglene vil stå i veien dersom regjeringen vil gjennomføre forslaget slik det står nå, og sår tvil om faktagrunnlaget for tiltakene mot bemanningsbransjen.

NHO Rogaland-direktør Tone Grindland mener regjeringens forslag er mangelfullt utredet hva gjelder konsekvensene for både bedrifter, bemanningsforetak og ansatte.

– Regjeringen har ikke gjort en samfunnsøkonomisk analyse av de samlede virkningene av forslagene, og de har ikke vurdert alternativer for å se om målene kan nås med mindre inngripende tiltak, sier Grindland.

For Hytech Personnel og Arild Tjensvold vil et forbud mot innleie til prosjekter kunne føre til store endringer. Tjensvold anslår at rundt 70-80 av bedriftens 260 ansatte ville blitt sagt opp umiddelbart. Omsetningen ville falt 40 prosent fra start.

– Det er dramatisk. Jeg synes det er rart at regjeringen tar så lett på masseoppsigelsene som vil settes i gang. 30.000 årsverk jobber innen bemanning i Norge i dag, sier Tjensvold.

Arbeids- og integreringsministeren: – Hele og faste stillinger skal være hovedregelen

I forrige uke gikk høringsfristen til regjeringens forslag ut, og 48 aktører sa sin mening om de foreslåtte endringene av regelverket for inn- og utleie fra bemanningsbransjen.

Nettavisen har spurt arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap) om en skjerpelse av innleie-reglene er en like stor prioritet for henne som for Hadia Tajik. Vi sendte også over anklagene om at forslagene er mangelfult utredet.

I en kommentar til Nettavisen, sier Persen at regjeringens politikk på området ligger fast.

– Hele og faste stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og bemanningsbransjens rolle og omfang må begrenses, sier Persen.

Hun forteller at regjeringen har fått flere forslag og anbefalinger om endringer, og at arbeids- og sosialdepartementet nå behandler saken. Persen er klar på at reglene for bruk av innleid arbeidskraft må skjerpes.

– Vi mener det gir oss et samfunn som er mer produktivt og konkurransedyktig, der det blir investert mer i de ansattes kompetanse, sier Persen.

Les mer: Ut mot Tines bonusordning: – Mange er forbanna