Her finner du arvefordelingskalkulatoren.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Om arvefordelingskalkulatoren

Les mer om arverettigheter.

Arvebeløpet: Det beløpet som skal fordeles til arvingene.

Sivilstand har stor betydning for hvordan arven skal fordeles. Både ektefelle og samboer har arverettigheter.

Arvebegrensning til ektefelle/samboer: Både ektefelle og samboer kan få arven begrenset.

Testamentere: Hvor mye som kan testamenteres bort avhenger av sivilstand og antall barn (livsarvinger).

Arv til barn begrenses til pliktdelsarv: Arven kan reduseres ned til pliktbeløpet

Døde barn: Hvis et eller flere av arvelaters barn er døde, går arven videre til deres livsarvinger.

Om arvefordelingen

Kalkulatoren fordeler arvene mellom livsarvinger, ektefelle/samboer, barnebarn hvis ett eller flere av barna er døds, og det som er lagt inn som testamentert.

Hvis hele arven ikke er fordelt, betyr det at mer kan testamenteres. Dette kan skje hvis barna bare får pliktdelen.

Arvefordeling ny arvelov

Det er ikke store endringene i den nye arveloven som kommer. Det vil bare bli forskjell hvis livsarvingens arv skal begrenses, siden pliktdelsarven har økt.

Se også:

Pliktdelsarv

Ektefelle og samboers arverettighet

Testament

Dette kan du testamentere

Uskiftet bo

Kalkulator:

Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere, avhengig av av familiesituasjon og begrensninger du setter i arven.