Asbjørn Myklebust klinte til da strømselskapet GNP Energy reklamerte for sin strømavtale «Folkepakka» tidlig i desember, og meldte overgang fra konkurrenten Agva Kraft.

Han stusset over den saftige regningen som kom i januar, men tenkte ikke noe videre over det før Nettavisen omtalte GNPs variabelpris-avtale tidligere denne uka.

Det viste seg at GNP hadde tatt godt betalt for de neste månedene.

- Ut fra avtalen vet jeg jo ikke om det blir den prisen. Det er en utrolig suspekt og underlig avtale. Jeg så artikkelen deres, og sendte umiddelbart et krav om at de betaler tilbake forskuddet, sier han.

Som det framgår av fakturaen (se toppbildet i saken) har GNP tatt forskuddsbetalt for januar og februar. Det som ikke fremgår av fakturaen er at prisen er på nivå med markedsprisen fra desember, tidenes desidert høyeste i Norge.

Januar-prisene lå rundt 50 øre/kWh lavere enn desember, inkludert moms, mens prognosene tilsier at februarprisene skal enda litt ned.

Les også: Advarer mot slike strøm-avtaler: - Høres ut som ren svindel

- Det er helt vilt

- Jeg tror det er mange som blir lurt. Kanskje denne folkepakka ikke er så bra? spør Myklebust retorisk.

Da han byttet avtale, var det etter å ha sett en reklame for billig strøm.

- Men dette er jo ikke billig. De legger høye satsen fra desember til grunn for forskudd på to måneder. På toppen av ting som har vært med de skyhøye strømprisene, kommer løsninger som dette. Det er helt vilt.

Myklebust inngikk avtalen 6. desember. To uker senere nådde strømprisene tidenes høyeste nivå. Han har ikke mottatt noe informasjon fra GNP om at dette er prisen som legges til grunn for avtaleprisen de neste månedene, selv om fakturaen tyder på det.

Det står heller ingenting på fakturaen om hvordan prisen er beregnet.

- Det er veldig underlig at de legger en så høy sats til grunn. Dette må andre forbrukere advares mot, for det virker ikke som et spesielt godt tilbud. Det dukker opp kreative nye avtaler hele tiden, og jeg tror dette markedet trenger tydeligere spilleregler, sier Myklebust.

- Åpenbart at det ikke går

I 2021 mottok Forbrukertilsynet 17 klager på GNP Energy og 33 på søsterselskapet Tinde Energi. Flere av klagene handler om den typen strømavtale som Asbjørn Myklebust reagerer på:

- Vi ser at enkelte strømleverandører tilbyr såkalte forvaltningsavtaler. Disse avtalene er kompliserte og opprinnelig utformet for næringskunder, og derfor svært kompliserte for forbrukere å forstå. Det er derfor en avtaletype som vi kommer til å se nærmere på for å kartlegge forbrukerproblemene med avtalene, sier Tonje Drevland, seksjonssjef i Forbrukertilsynet.

Les også: Vil gi 500.000 nordmenn mye høyere strøm-regning: - Tonedøvt

I vilkårene for «Folkepakka» står det at GNP Energy «kontinuerlig foretar innkjøp og prissikring av strøm ut i fra situasjonen i markedet. Slike innkjøp gjøres løpende basert på GNP Energys til enhver tid gjeldende markedssyn.»

Det står også at avtalen «faktureres månedlig forskuddsvis», men ingenting om hva «gjeldende markedssyn» betyr for prisen eller at GNP kan fakturere for to måneder av gangen:

- Står det månedlig fakturering i avtalen, er det åpenbart at du ikke kan faktureres for to måneder av gangen. Det vil jo være i strid med avtalen. Hovedproblemet med forvaltningsavtaler synes å være prisen - forbruker vet ikke hva prisen på strømmen er på forhånd, og mye tyder på at forbruker ikke har noen mulighet til å få vite grunnlaget for at de får den prisen de får når prisen først er fastsatt, sier Drevland.

- Populært produkt

Gisle Kristian Sveva, daglig leder i GNP Energy, vil ikke opplyse hvor mange kunder som har «Folkepakka».

- Det er et relativt populært produkt, men ønsker ikke å tallfeste det.

Sveva bestrider at kundene med denne avtalen betaler en betydelig merpris for strømmen, siden de faktureres to måneder fram i tid.

- Nei, det resonnementet er ikke riktig. Kunden avregnes for faktisk forbruk og pris når måneden er omme. Dermed blir prisen justert og beløpene korrigert hver måned.

Asbjørn Myklebust påpeker at han ikke er informert verken om at selskapet tar betalt for to måneder fram i tid, eller om hvordan prisen er satt sammen. Sveva mener derimot at informasjonen til kundene er god nok, siden det står på hjemmesiden at de blir forhåndsfakturert.

- Både på vår hjemmeside og i velkomst e-posten han fikk 6. desember, står det at det er forhåndsfakturering. Det er leit at han synes dette er vanskelig å forstå. Jeg skulle ønske han hadde ringt en av våre dyktige rådgivere.

Nettavisen har lest velkomst-mailen fra GNP til Myklebust (den er gjengitt i sin helhet under). Der står det ingenting om faktureringen eller beregningen av strømprisen, bare en henvisning til «min side» - stikk i strid med hva Sveva hevder i sin epost til oss.

- Når får Myklebust igjen pengene sine?

- Som sagt avregnes kunden hver måned, og forbruk og pris justeres til faktiske nivåer. Dermed har kunden ikke noe krav om å få penger refundert.

Les også: NVE-sjefen ber nordmenn forberede seg på langvarig strømkrise

- I produktets natur

- Hvorfor fakturerer dere to måneder fram i tid basert på tidenes høyeste snittpris?

- Vi fakturerer alltid basert på faktisk pris og offisiell prognose, det er i henhold til avtalen. I et marked med stigende priser vil det slå negativt ut, og motsatt i et marked med fallende priser. Vi er veldig opptatt av åpenhet, så dette er selvsagt opplyst både på hjemmesiden og i eposten han fikk som ny kunde.

Men det står ingenting om hva prisene er basert på i velkomst-eposten (se under).

- Folkepakka markedsføres som «strøm til forvaltningspris». Hva er «forvaltningspris» og hvorfor ligger dette skyhøyt over markedspris?

- Forvaltningspris er innkjøpsprisen med tillegg av innkjøpskostnader og vår margin justert for resultatet av forvaltningen. Det ligger derfor i produktets natur at prisen kan ligge både over og under spotpris.

- Vil Myklebust få refundert pengene, og når kan han regne med at beløpet er tilbakebetalt?

- Han vil bli avregnet for faktisk forbruk og pris, og vil bli fakturert eller kreditert differansen ved månedens slutt. Dette er i henhold til avtalen, og godt forklart både på hjemmesiden og i eposten han fikk som ny kunde.

Les også: Opprør mot utenlandskablene: Regjeringen vil gå i dialog med EU og Storbritannia

- Det er sjelden prisen blir forklart

- Hvorfor fakturerer dere to mnd. fram i tid uten at dette er opplyst verken i tilbudet, slik det forklares på nettet, eller i velkomstmailen til kunden?

- Det er sjelden en leverandør, uansett bransje, redegjør for hvordan prisen er fastsatt. Vi er derimot åpne om de ulike kraftprisene som ligger til grunn.

- Hva er grunnlaget for prisen?

- Dette er konkurransesensitivt, så vi har besluttet å ikke opplyse om det. Det er sjelden en leverandør, uansett bransje, redegjør for hvordan prisen er fastsatt. Vi er derimot åpne om de ulike kraftprisene som ligger til grunn.

- Kan du forklare hva forvaltningspris er og dokumentere hvordan prisen til kunden henger sammen med prisen dere handler for i kraftmarkedet?

- Forvaltningspris er innkjøpspris, med tillegg av innkjøpskostnader og vår margin justert for resultatet av forvaltning av porteføljen.

- Hvordan forklarer du at prisen til kundene skyhøyt over spotpris i perioden de faktureres for?

- Det er mange flere faktorer enn spotpris som avgjør prisen for denne type produkter, det gjelder for oss og for alle våre konkurrenter. Generelt er vi opptatt av åpenhet og å gi mye og relevant informasjon, slik at kundene selv kan velge det som passer han/henne best.

Les også: Statkraft-sjefen: - Markedet fungerer egentlig veldig bra som det er nå

- Dette tjener de godt på

I avsnittene over kommer Gisle Sveva med flere påstander om at selskapet informerer om prissetting og faktura-grunnlag i sin velkomst-mail til kundene. Dette er eposten Myklebust mottok fra GNP i sin helhet (personlige detaljer er ikke med):

«Velkommen som strømkunde hos GNP Energy AS

Vi ønsker med dette å takke for at du har gitt oss din tillit ved å velge GNP Energy som din leverandør og samarbeidspartner på strøm. Vår ambisjon for deg som kunde er forutsigbarhet og lavest mulig strømkostnad over tid.

Vi ordner leverandørbyttet, men husk at enkelte leverandører krever skriftlig oppsigelse av deg som kunde på eksisterende avtale.

Vil du vite mer, se våre nettsider www.gnp.energy. På ”Min Side” kan du finne oversikt over dine produkter, anlegg og forbruk, samt dine kundesaker.»

Myklebust har fortsatt problemer med å forstå avtalen.

- Jeg klarer ikke å se dette ut fra fakturagrunnlaget. Jeg tror de legger til grunn en veldig høy pris , og så kan det jo hende prisen blir mye lavere - jeg tenker vel at man kanskje ikke da blir refundert, og så tjener de gode penger på avtalene.