Gå til sidens hovedinnhold

Avblåser gjeldskrisen

NORGES BANK (TV 2 Nettavisen): Folk flest tar opp større lån, men den lave renta reduserer faren for ny gjeldskrise, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Gjedrem tror ikke på noen berg- og dalbane for økonomien i tiden fremover.

I rapporten «Finansiell stabilitet» som ble lagt frem tirsdag, konkluderer Norges Bank med at «utsikter for finansiell stabilitet er bedret», og at den lave renta gjør at frykten for ny gjeldskrise er dempet.

Lav rente gir pusterom

Økte boligpriser og betydelig vekst i husholdningenes forbruk gjør at gjeldsveksten hos folk flest har vært svært høy de siste årene. Nedgangen i rentenivået har imidlertid styrket husholdningenes og bedriftenes evne til å betjene gjelden.

Kredittrisikoen knyttet til bankenes utlån til husholdninger vurderes derfor som relativt lav, og lavere enn for et halvt år siden, påpeker Gjedrem i rapporten.

I rapporten pekes det også på at færre bedrifter gikk konkurs siste kvartal, og den samlede omsetningsverdien i de konkursrammede bedriftene har falt de fire siste kvartalene.

- Samlet sett vurderer vi utsiktene for stabiliteten i finanssektoren som tilfredsstillende og noe bedre enn for et halvt år siden, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

Advarer mot for store lån

På pressekonferansen benyttet Svein Gjedrem sjansen til å løfte en advarende pekefinger mot folk som ser seg blinde på den rekordlave renta og tar opp for store lån.

- Lav rente innebærer en fristelse for husholdningene til å øke gjelden for mye, sa Gjedrem, som samtidig understreket at den norske økonomien er avhengig av økt forbruk hos folk flest for å holde veksten oppe.

- På kort sikt har vi et ønske om at forbruket skal øke ganske sterkt for å holde aktiviteten i økonomien oppe. Det samlede aktivitetsnivået er for lavt, og vi trenger stimulans fra husholdningene, fortsatte sentralbanksjefen.

Gjelden vokser i ekspressfart

Den årlige veksten i husholdningenes gjeld har ligget rundt ti prosent i lange tider. Økende boligpriser er hovedgrunnen, men en den av gjeldsveksten går også til å finansiere økt forbruk. Gjedrem spår økt etterspørsel etter biler, møbler og andre varige goder.

- Vi tror lav rente framskynder kjøp av for eksempel varige forbruksgoder, fastslår han.

Sentralbanksjefen medgir at han er bekymret for konsekvensene dersom gjelden fortsetter å vokse i samme takt de neste årene,

- Vi vet at det ikke kan vokse inn i evigheten, derfor er det naturlig å følge denne utviklingen ganske nøye når en vurderer de økonomiske utsiktene, sier Gjedrem.

Ifølge rapporten fra Norges Bank er det fortsatt et godt stykke til husholdningenes gjeldsbelastning er oppe på samme nivå som under bankkrisen for 12-13 år siden. Med den lave renta vi har nå, er rentebelastningen betydelig lavere.

Reklame

Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus