OSLO SENTRUM (NA24): Torsdag la Riksrevisjonen frem en rapport hvor man har sjekket skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata.

Rapporten fra riksrevisor Jørgen Kosmo avslører at praksisen ved landets skattekontorer langt på vei er lotto.

Én fant fasiten
Blant annet har Riksrevisjonen konstruert seks ulike saker som er presentert for 20 lokale skattekontorer. I tillegg er sakene fremlagt for Skattedirektoratet sentralt for vurdering. Sakene er konstruert, men med utgangspunkt i reelle saker.

Resultatene viser at det er stor variasjon mellom de ulike skattekontorene, og at mange av de lokale kontorene kom med avgjørelser i strid med skattedirektoratets konklusjon.

Ett av tilfellene gjaldt spørsmålene om et leilighetssalg utløste skatteplikt. Leiligheten var kjøpt som fritidsbolig, men dels brukt som pendlerleilighet og av en studerende sønn. Skattedirektoratet konkluderte med at salget utløste skatteplikt, men 17 av de lokale skattekontorene ga skattefritak.

Av de tre kontorene som konkluderte med skatteplikt, kom to frem til et annet beløp enn Skattedirektoratet. Bare et av kontorene var altså enig med Direktoratet.

Et annet spørsmål dreide seg om ligningsverdi på en leilighet i utlandet. Her brukte 13 av de 20 kontorene en annen beregningsmetode enn Skattedirektoratet, og kom til dels til vesentlig høyere verdi.

I en tredje sak varierte kontorenes beregning av en skattemessig gevinst fra 513.000 til 800.000 kroner, noe som med 28 prosent skattesats utgjør 80.000 kroner i skatt.

Også i de andre tre sakene varierte svarene kraftig. Altså tilnærmet lotto i enkelttilfeller.

Du kan se de detaljerte sakene det ble spurt om i Riksrevisjonens rapport (side 60-68).

Vil ha forenkling
Riksrevisjonens Jørgen Kosmo er bekymret over situasjonen.

- Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er risiko for at like saker blir behandlet ulikt i Skatteetaten, og at dette gjelder både om det er skatteplikt eller ikke, og beløpenes størrelse, heter det i rapporten fra Kosmo.

Riksrevisjonen ber nå Skattedirektoratet og Finansdepartementet om å forenkle regelverket.

Har du opplevd at skattemyndighetene har gjort grove feil? Tips NA24 her

- Overrasket
På spørsmål fra NA24 svarte Kosmo på pressekonferansen torsdag et klart ja på om han var overrasket over de store avvikene mellom skattekontorene. Han påpekte at en av hensiktene med omorganiseringen av Skatteetaten var økt komptanse og likebehandling.

- Jeg er overrasket over at det fremdeles blir så forskjellige svar på samme oppgave, sa Kosmo.

Det blir dessuten påpekt at forhåndsutfylte selvangivelse gjør det viktig at skattekontorene har kontroll på grunnlagsdataene for folks skatteberegning, og her mener Riksrevisjonen dagens situasjon er for dårlig.

- Dette er helt vesentlig hvis vi skal skape trygghet rundt systemet med ferdigutfylte selvangivelser, sier Kosmo.

Si din mening i kommentarfeltet under