Avdekket flere regelbrudd

Polleverandørenes eget granskingsutvalg har avdekket flere forsøk på utidig påvirkning av polansatte.

15.03.05 15:19

Det særskilte granskingsutvalget som har sett nærmere på forholdet mellom polleverandørene i Norge og Vinmonopolet har avdekket flere avvik og ulike tolkninger av regelverket for forholdet mellom leverandørene og ansatte på Vinmonopolet.

Ifølge utvalget dreier det seg om forsøk på påvirkning gjennom betalte middager, bevertning og deltakelse i ulike sosiale arrangementer.

- Ikke svenske tilstander
I tillegg er det funnet eksempler på utdeling av vareprøver. Utvalget mener selv at omfanget av regelbruddene er lite, og at tilstandene ikke kan sammenlignes med hva som tidligere er avslørt i det svenske Systembolaget.

- Utvalget mener for sitt vedkommende å kunne utelukke at Vinmonopolets leverandører og ansatte i Vinmonopolet har gjort seg skyldig i utilbørlig påvirking av den art og det omfang som vi har sett hos det svenske Systembolaget, sier høyesterettsadvokat Jan-Fredrik Wilhelmsen. Det er Wilhelmsen som har ledet utvalget.

- Andre enkelt eksempler på avvik fra regelverket som utvalget har funnet, er besøk i butikk som har skjedd uten skriftlig godkjennelse samt tilfeller av støttekjøp fra enkelte leverandører, sier Wilhelmsen.

Utvalget argumenterer i sin rapport fort at deler av Vinmonopolets regelverk og praktisering bør revideres. Dette kan ifølge utvalget føre til at regelverket følges enda bedre, og fjerne grunnlaget for at en ukultur kan etablere seg i fremtiden.

Utarbeidet handlingsplan
Formannen Ivar Amundsen i Vin - og brennevinleverandørenes forening (VBF) er glad for konklusjonen fra granskingsutvalget.

- Når utvalget imidlertid har funnet eksempler på regelbrudd hos enkeltaktører er dette noe vi som forening tar alvorlig. VBF har derfor utarbeidet en handlingsplan hvor vi tar til orde for å styrke det etiske arbeidet internt i foreningen og konkretisere Vinmonopolets regelverk ytterligere, sier Amundsen i en melding.

Du kan lese hele rapporten her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.