I Norge betaler vi skatter og avgifter for mange av våre offentlige tjenester. I Kommune-Norge er det vann, avløp, feiing, søppel og eiendomsskatt som utgjør de store pengene.

Nettavisen har gjennomgått avgifter og eiendomsskatt for alle landets kommuner for å vise deg hvor det er billigst- og dyrest å bo.

Du kan søke opp din kommune lengre ned i saken.

De fleste tjenestene skal utføres et kostprinsipp – altså at du betaler for det du bruker, og kommunen skal ikke gå i overskudd. Likevel er det store forskjeller mellom kommunene.

Landets dyreste

Den dyreste kommunen i hele Norge finner vi i midt i Vest-Agder. Hægebostad kommune har omtrent 1.600 innbyggere. Hver av dem må belage seg på å betale over 26.000 kroner årlig i kommunale avgifter, og det er uten eiendomsskatt.

Det er ingen andre kommuner som kommer i nærheten av Hægebostad uten å ha innført eiendomsskatt.

Tallene er beregnet for en enebolig på 120kvm, og er hentet via Statistisk sentralbyrå (SSB).

Over 40 prosent økning

I mars avholdte Hægebostad kommune et folkemøte grunnet økningen i de kommunale avgiftene. Der forklarer ordføreren, Margrethe Handeland (Sp) at det er et ønske om å unngå eiendomsskatt som er grunnen til de høye avgiftene.

– En av grunnene til at vi har ligget så høyt, har vært at vi ikke har ønsket å pålegge innbyggerne enda høyere offentlige avgifter, sa hun.

– Det er flere årsaker til økningen, men den største stigningen i kommunale avgifter kom i etterkant av byggingen av nytt renseanlegg for avløp, sier Handeland til Nettavisen Økonomi.

Hun mener det er spesielt den spredte bosetningen i kommunen som gjør at avgiftene blir rekordhøye.

– Dette bidrar til at antall husstander tilkoblet kommunalt vann og avløp er lavt. Når det er få abonnenter å dele kostnadene på, blir prisen pr husstand høy, sier hun.

Ordføreren legger skylden i fanget på staten og regjeringen.

– Kommunen kunne sponset de kommunale avgiftene, men opplever ikke at man har mulighet til det med dagens rammeoverføringer fra staten, sier hun.

Flere av innbyggerne tilstede på kommunens informasjonsmøte var kritisk til den store økningen i avgiftene.

Én av innbyggerne, Inger Kristine Handeland, sier hun angrer på at hun bygde hus i kommunen.

– Vi hadde ikke bygget dersom vi hadde visst dette, sa hun på møtet.

Hun oppga at familien hadde nylig fått en regning på 28.000 kroner.

Kommunen erkjenner at avgiftene utgjør store beløp, og tilbyr avbetaling på sine nettsider. (Se bilde under).

Avgiftstoppen

Hægebostad er ikke alene. I 19 av Norges kommuner må du ut med over 20.000 kroner i avgifter og eiendomskatt - årlig. Til sammenligning er gjennomsnittet på 10.000 kroner.

Alle kommunene med høye avgifter kjennetegnes av at de har få innbyggere og befinner seg i utkantstrøk. De største byene er forholdsvis billig sammenlignet med småkommunene.

Største kommuner

I Bergen må du eksempelvis ut med kun 6.965 kroner i avgifter. I Oslo må du ut med nesten det dobbelte.

Søk i alle landets kommuner