Gå til sidens hovedinnhold

Ba om nåde for 7,2 milliarder

124 nordmenn har holdt over 7,2 milliarder kroner skjult for Skatteetaten.

I løpet av 2012 tok 115 nye personer kontakt med Skatteetaten for å fortelle at de har formue og inntekter i utlandet som de ikke har oppgitt til beskatning.

Ordningen med frivillig retting, såkalt skatteamnesti innebærer at personer som har gjemt unna penger i utlandet som det ikke er betalt skatt av tidligere slipper å betale tilleggsskatt på opptil 60 prosent hvis de frivillig og på eget initiativ tar kontakt med Skatteetaten. Selv om man kan få såkalt skatteamnesti på denne måten, må man likevel betale inntekts- og formuesskatt på de beløpene som er unndratt, i tillegg til renter.

124 fikk amnesti i 2012
I 2012 ble det gitt vedtak om skatteamnesti til 124 personer. Dette omfattet også saker fra tidligere år. I mange av sakene har pengene vært skjult i flere år, og Skatteetaten kan etterligne for inntil ti år. For de 124 vedtakene som ble gjort i 2012 ble det skattepliktige beløpet for formue fastsatt til 7,2 milliarder kroner, for inntekt til 477 millioner kroner og for arv til 4,2 millioner kroner. Tallene er det skattepliktige beløpet samlet sett over inntil ti år i de avsluttede sakene.

- Med denne ordningen gir vi personer som har gjemt unna formue og inntekt i utlandet en mulighet til å gjøre opp for seg uten å betale tilleggsskatt. Skatteetaten får stadig større tilgang til opplysninger i andre land, og internasjonalt ser vi at denne utviklingen fortsetter, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Avtaler om informasjonsutveksling
Norge har inngått avtaler om informasjonsutveksling med 35 skatteparadis. Skatteetaten kan gjennom avtalene få opplysninger fra utenlandske myndigheter.

- For oss er informasjonsutvekslingen til stor nytte i vårt kontrollarbeid og i arbeidet med å avdekke skatteunndragelser. Vi har også stor nytte av de nordiske automatiske informasjonsutvekslingsavtalene, og ser fram til at dette blir utvidet til Europa og USA, sier Kristensen.

Siden 2007 har 900 personer bedt Skatteetaten om frivillig retting. Det innebærer at det kan beregnes skatt på et samlet beløp på mer enn 28 milliarder kroner i formue og 1,2 milliarder kroner i inntekt samt beregnes arveavgift av 37 millioner kroner.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter

Kommentarer til denne saken