Gå til sidens hovedinnhold

Både de svenske og norske velgerne strømmer til partiene «for folk flest»

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson får velgere ved å peke på problemer og fri til folk flest.

For ti år siden var både Senterpartiet og Sverigedemokraterna småpartier som vaket rundt fem prosent på de nasjonale meningsmålingene.

Nå er Jimmie Åkesson leder for det største partiet i Sverige, mens Trygve Slagsvold Vedum er et hestehode unna å gå i front foran Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

Selv om Sverigedemokraterna og Senterpartiet har politiske ulikheter, så har de flere ting felles: De vokser på å påpeke problemer, ta avstand fra elitene og fri til vanlige folks sunne fornuft. Begge partier står svakt i byene og sterkt på bygdene.

Til nå har det gått rett opp på gjennomsnittet av meningsmålingene hos pollofpolls.se og pollofpolls.no på en oppskrift der «fienden» er økonomer og eksperter i den liberale eliten i byene, de som angivelig sitter og drikker kaffe latte hele dagen.

Mange ser kun den innvandringskritiske delen av Sverigedemokraterna, men det er bare en del av forklaringen.

En like viktig del minner om det norske Senterpartiet, oppsummert i slagord som «ett Sverige som håller ihop» og «hela Sverige ska leva».

Da Senterpartiet la frem sin distrikts- og regionalmelding het den «Ta hele Norge i bruk!».

Sånn sett frir begge partiene til velgergrupper som mener at utviklingen har gått for fort, og som reagerer på modernisering, effektivisering, sentralisering og globalisering.

Så skal det nevnes at «folk flest» er en tilsnikelse. Med rundt 20 prosents oppslutning, stemmer fortsatt 4/5 på andre partier. Og folk flest bor ikke i distriktene, rundt 4/5 av Norges befolkning bor i en by eller tettbebygd område.

Senterpartiets hjertesak er å ha tjenester nær folk: - Gode tjenester nær folk gir trygghet og forutsigbarehet i hverdagen, heter det i en partibeskrivelse.

Sverigedemokraterna har som ett av sine fire viktigste punkt at de ønsker en helsetjeneste som er tilgjengelig i hele landet, og sier at «en virkelig levende landsbygd krever at alle livets nødvendigheter finnes tilgjengelig, noe som aktivt har vært motarbeidet av flere regjeringer i lang tid».

Sverigedemokraterna er det partiet som ser mulighetene og potensialet utenfor bysentrene. For oss handler landsbygdpolitikken i første rekke om menneskene som bor der, hva de lever av, at velferdstilbudet er tilgjengelig og fremtidstro, heter det i en beskrivelse av politikken, der de ønsker massiv satsing på infrastruktur i distriktene.

Det svenske partiet vil reformere EU, og hvis det ikke går, holder de døren åpen for å melde Sverige ut av EU. I europapolitikken vil Senterpartiet gå lenger. Partiet vil ikke inn i EU, og ønsker å avvikle EØS-avtalen.

Begge partiene har en streng innvandringspolitikk, men der er Sverigedemokraterna mer ytterliggående. Men begge partier beskriver problemene som andre har kalt for svenske tilsvander.

Senterpartiet: Utenforskap, arbeidsledighet, store sosiale forskjeller og segregering gjør stor skade. Vi har alle et ansvar for at vi ikke får tilstander som dette i Norge.

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna vil ha en asylstopp og gjennom tillempning av prinsippet om at første sikre land bare tar imot asylsøkere som flykter fra situasjoner i våre naboland.

Når det gjelder svensk/norsk kultur og forholdet til innvandrere med annen kulturell bakgrunn, er partiene forskjellige:

Senterpartiet mener at Norge er et rikere samfunn fordi vi har borgere med røtter i talløse kulturer, med mange ulike religioner og livsssyn.

Sverigedemokraterna mener det er viktig å verne den svenske kulturarven, av hensyn til nasjonalt fellesskap og for å øke kunnskapene om svensk historie og svensk identitet.

Begge partiene frir til enkeltmennesket. Sverigedemokraterna kaller seg for en folkebevegelse, mens Senterpartiet viktigste slagord er at de er nær folk og sier at Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra.

Begge partiene må betegnes som populistiske ved at de dyrker det sunne folkevettet og er skeptisk til akademiske eliter i hovestaden.

Når statsviterne klassifiserer politiske partier, så havner de to partiene i ulike klasser. Det norske Senterpartiet er et typisk agrarparti, som i hovedsak beveger seg på konflikten mellom sentrum og periferi - også kalt distriktspolitikk - og som motsetter seg fri handel over landegrensene og overnasjonale organisasjoner som EU.

Sverigedemokraterne er et høyrepopulistisk, innvandringskritisk parti.

Men tross ulikhetene i ideologi, så tjener de på å påpeke de samme problemene med sentralisering og effektivisering, og på å spille på utrygghet for det nye og ukjente. Problemet er at de foreløpig er flinkere til å påpeke problemer enn å lansere løsninger.

Norge kommer ikke til å få sykehus på ethvert nes, og fremtidens kriminalpolitikk vil ikke ha store lensmannskontorer som en viktig del av løsningen på problemer som seksuelle overgrep mot barn på internett eller grenseoverskridende organisert kriminalitetet. Det er urealistisk å drømme seg tilbake til norske bygder på 50-tallet.

Og det er ingen tvil om at Sverige har enorme problemer med kriminalitet som følge av høy innvandring og dårlig integrering. Men å stenge grensene for flyktninger løser ikke problemene Sverige allerede har.

Med over 20 prosents oppslutning har Senterpartiet og Sverigedemokraterna skaffet seg sakseierskap til problemene som mange svenske og norske velgere kjenner seg igjen i. Men i lengden holder det ikke å peke på problemene - velgerne vil kreve løsninger også. Og det er ikke like lettvint.

PS! Hva mener du? Tror du at Senterpartiets politikk vil gi en bedre fremtid? Skriv et leserinnlegg!

Kommentarer til denne saken