Gå til sidens hovedinnhold

Bakeri mistet avtalen med Kiwi-eier: - Blir lite mangfold i butikken

Dagligvarekjedenes markedsmakt sørger for dårlig utvalg og svak konkurranse, mener direktøren i Baker- og Konditorbransjens Landsforening.

Dagligvarebutikkene har knyttet til seg egne bakeri, og det hindrer fri konkurranse og mangfold, mener Gunnar Bakke.

Bakke er direktør i Baker- og Konditorbransjens Landsforening. Han mener at de tre dominerende dagligvarekjedene Coop, Rema og Kiwi- og Meny-eier Norgesgruppen gjør det vanskelig for små bakerier å nå ut til hele landet.

- De kontrollerer 60-70 prosent av markedet med egne merkenavn, og da blir det tøft for bransjen som er igjen, sier han til Nettavisen.

- De hindrer naturlig konkurranse

Dagligvarekjedene er selvforsynt med bakervarer, siden de har knyttet til seg egne bakerier, påpeker Bakke. Coop eier Goman, Norgesgruppen eier Bakehuset, og Mesterbakeren er fast leverandør av bakevarer til Rema 1000. Selv om de tar inn noe fra andre leverandører, har de alle én stor hovedleverandør.

Det er negativt for forbrukerne, mener Bakke:

- Få aktører kontrollerer store deler av markedet, og da blir det lite mangfold i butikkene, i motsetning til slik det var før. Vi kjemper for frie og uavhengige aktører - konkurransen bør skje gjennom forbrukervalg og ikke gjennom eierskap, sier han.

- Når enkelte aktører eier flere ledd, både import, grossist, dagligvare og industrifunksjonen, vil de på mange måter hindre naturlig konkurranse hvor forbrukerne får gjøre et valg. I stedet styres forbrukerne mot kjedenes egne merkevarer, sier Bakke.

- Verdien stupte

Bakke trekker fram et eksempel som viser hvordan Norgesgruppen sikret seg et bakeri som skulle produsere bakevarer kun til dem.

Orkla-eide Bakers leverte bakevarer til Norgesgruppen tidligere. Bakeriet ble droppet til fordel for Din Baker, som består av en rekke håndverksbakerier, som klarte å bli landsdekkende og få til en avtale med Norgesgruppen, forteller Bakke.

- Bakers mistet mange millioner over natta. Verdien stupte, sier han.

Men så gjorde Norgesgruppen et nytt grep:

- De kastet ut Din Baker og kjøpte Bakers. Da sikret de tilgang på EMV fra sin egen distributør. Det er jo ganske kynisk, sier Bakke.

Norgesgruppen kjøpte Bakers, som nå er en del av Bakehuset, i 2011.

- Bakers har gjennom en årrekke vært en sentral leverandør av bakervarer til våre butikker. Med dette kjøpet styrker vi vår plattform og våre muligheter til å styrke vårt utvalg innen brød, kaker og bakevarer. Vi vil fortsatt ha leveranser fra andre bakerier for å sikre konkurransen hos oss. Bakers vil også opprettholde sine leveranseforpliktelser overfor eksisterende kunder, sa konsernsjef Tommy Korneliussen i Norgesgruppen den gangen.

Nettavisen har vært i kontakt med Orkla, som ikke ønsker å kommentere Nettavisens sak.

- Denne saken ligger mer enn ti år tilbake i tid, så vi ønsker ikke å gi noen kommentar, sier Håkon Mageli, konserndirektør for kommunikasjon og Corporate Affairs i Orkla, til Nettavisen.

Les også: Kraftig fall for dagligvarebransjen

- Bakeriene er redde

Bakke mener det var et kynisk spill at dagligvarekjempen droppet avtalen med Bakers, for så å vente til de kunne kjøpe opp bakeriet. Bakke sier at det er få som vil snakke om slike hendelser, selv om episoden er godt kjent i bransjen.

- Bakeriene er redde for å ikke få tilgang til dagligvarebutikkene. Det er mye frykt knyttet til dette. Så jeg uttaler meg på vegne av en bekymret bransjeforening, som ønsker en fri og uavhengig bransje, sier han.

- Vi er bekymret over at dagligvarebransjene kjøper flere ledd i verdikjeden og bygger opp EMV, påpeker han.

Han frykter for rekrutteringen og profileringen av bransjen, men er glad for at Konkurransetilsynet skal følge med på konkurransen og ulike vilkår i dagligvarebransjen.

- Skuffet over at de ikke nådde opp

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, er forelagt kritikken, og Nettavisen har blant annet spurt om hvorfor Norgesgruppen droppet Bakers til fordel for Din Baker, for så å droppe Din Baker og kjøpe opp Bakers:

- Vi droppet aldri Bakers som leverandør, dette er feil, sier Søyland, og forklarer at de i den perioden de hadde betydelige leveranser fra Din Baker, hadde de også betydelige leveranser fra Bakers.

Hun hevder at Orkla ønsket å selge Bakers, og Norgesgruppen så på dette som en spennende mulighet for å utvikle varegruppen.

- Din Baker var en felles innkjøpsorganisasjon for lokale bakerier, avtalen gikk ut i 2011, vi gikk deretter inn i en avtale direkte med mange av bakeriene, som Klausen, Gol, Bakehuset Nord Norge og Bakeriet i Mo i Rana. Men det stemmer at enkelte ikke fikk avtaler, sier Søyland.

- Vi vet at brødhyllene er svært viktig for kundenes valg av butikk, og vi fikk gjennom flere år en rekke forbrukerklager på ferskhet, kvalitet og utvalg. Derfor har vi jobbet kontinuerlig for å få et best mulig sortiment og gjøre kundene mest mulig fornøyde, sier Søyland.

- Hva synes dere om kritikken dere får, blant annet at noen sier at var «et kynisk spill»?

- Det er alltid tøff konkurranse om hylleplassen i våre butikker, men denne uttalelsen ser ut til å komme fra noen som er skuffet over at de ikke nådde opp i konkurransen, sier hun.

Les også: Nordfjord må punge ut 70-80 millioner kroner i året til Rema: - Utpressing

- Lettere på mindre steder

Georg Husebæk, daglig leder i Din Baker, påpeker at det blir vanskeligere for små bakerier å få hylleplass i dagligvarebutikkene når kjedene har tilknyttet seg egne bakerier.

- Når kjedene i stor grad har eierskap til produsentene, blir konkurransen tatt livet av. Det er problematisk for våre medlemmer, sier han til Nettavisen.

En rekke håndverksbakerier rundt om i landet er tilknyttet Din Baker, som er en innkjøpsorganisasjon for bakeriene. Husebæk forteller at det er lettere for bakeriene å få hylleplass i lokale butikker på mindre steder enn det er i nærheten av kjedenes industribakerier.

- Når kjedene har en begrensning på hvor mye de kan ta inn fra andre bakeri, blir det ikke like mange bakevarer som kundene faktisk ønsker, sier han.

- Bakerfaget er et godt og sterkt, gammelt fag, og bakevarene blir laget med kjærlighet. Brød fra kjedenes egne merkevarer er ikke det samme som brød du får fra lokale bakerier, mener Husebæk.

Husebæk jobbet ikke i Din Baker den gangen de mistet avtalen med Norgesgruppen, og kjenner derfor ikke godt til hva som skjedde.

- Uheldig utvikling

Nylig skrev Nettavisen om at Nordfjord, som leverer kjøttvarer til Rema 1000, må punge ut 70-80 millioner kroner for «aktivitetsrabatter, eksponeringskostnader, markedsstøtte, m.v.». De tre største dagligvarekjedene, Coop, Rema og Norgesgruppen, har i stor grad tilknyttet seg faste leverandører innen kjøtt-kategorien, som i bakerisegmentet.

Alle de tre største kjedene har utviklet egne merkevarer (EMV) innen flere varegrupper, blant annet får du First Price-varer kun hos Norgesgruppens butikker. Dagligvareleverandørenes forening (DLF) mener at utviklingen av EMV i dagligvarebransjen er uheldig:

- Når kjedene i økende grad tar kontroll over produsent- og leverandørleddet, kan det bidra til å svekke konkurransen i markedet. Det går utover forbrukerne gjennom dårligere utvalg og høyere priser, sier Mette Hanekamhaug, pressekontakt i DLF.

Hanekamhaug sier at det som har skjedd i bakerisektoren er et eksempel på uheldige konsekvenser som kan oppstå når kjedene i økende grad tar kontroll over produsent- og leverandørleddet.

- Denne fremveksten av kjedenes EMV en av pådriverne som forsterker den uheldige utviklingen i konkurransen. Vi vil ikke verne uavhengige merkevarer fra konkurranse med EMV, men konkurransen må skje på like vilkår, påpeker hun, og legger til:

- Det er forbrukernes etterspørsel som bør være styrende for utvalget i butikkene, ikke hvem som eier fabrikken.

Hun trekker også fram Stortingets behandling av en melding fra regjeringen om dagligvare og konkurranse tidligere i år. Stortinget vedtok å be regjeringen sikre at Konkurransetilsynet har tettere tilsyn med vertikal integrasjon (kontroll med hele verdikjeden, red.anm.) og vertikale bindinger som kan skade konkurransen i dagligvarebransjen.

Les også: Oda tar opp kampen med lavpriskjedene: - Skal alltid matche prisene

Tar inn flere lokale bakevarer

Søyland i Norgesgruppen hevder at rundt 50 prosent av alle bakevarene i deres butikker kommer fra Bakehuset, resten kommer fra lokale og regionale aktører over hele landet.

- Vi har år for år forbedret ferskhet, kvalitet og Utvalg, og ser at tilbakemeldingene fra kundene på det som skjer i brødhyllene er svært positiv, sier hun.

På spørsmål om det ikke er bedre at forbrukerne får et større utvalg av bakevarer i alle dagligvarekjedene, enn at de får velge mellom varer hovedsakelig fra kun én leverandør hos hver kjede, svarer Søyland at det varier fra butikk til butikk ut fra hvor god den lokale bakeren er.

- Vi har i tillegg til Bakehuset inne mer enn 60 lokale bakerier, men vi anbefaler Nettavisens lesere å ta en tur til nærmeste brødhylle i Meny eller Kiwi-butikk og se selv. Variasjonene og produktmangfoldet har aldri vært bedre enn det det er nå, sier hun, og legger til:

- Ingen ønsker seg tilbake til tidene da billig kneippbrød dominerte kjedelige brødhyller.

Men da Nettavisen var innom en Kiwi-butikk i Oslo tidligere denne uka, var varer fra Bakehuset som totaldominerte brødhyllene. Kun noen få varer var levert av andre aktører.

Over 80 prosent EMV

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, opplyser at 84,7 prosent av brød og andre bakevarer som har blitt solgt i Coops butikker hittil i år er produsert av Goman/egne merkevarer. Rema 1000 vil av konkurransehensyn ikke gå ut med hvor mange prosent av bakevarene i deres butikker kommer fra hovedleverandøren Mesterbakeren.

Kristiansen mener kritikken er uberettiget:

- I vår lavpriskjede Extra kan du velge mellom 33 ulike brødvarianter, 34 bakevarer og 18 ulike kaker. Det er et pliktig sortiment på 15 ulike brød, så kan butikken velge å ta inn ytterligere 18 varianter tilpasset det kundene ønsker lokalt.

Noen butikker tar inn lokale brød- og bakevarer for å dekke kundenes behov, men dette forsøker Coop å unngå.

- Det handler om at ved å ha en stor leverandør som Goman, sikrer vi automatisk varebestilling og effektiv drift, som igjen bidrar til mindre matsvinn. Matsikkerhetsmessig har vi også bedre kontroll ved sporing av råvarer, sier Kristiansen.

Torkel Fjørtoft, presseansvarlig i Rema 1000, trekker fram at deres jobb er å tilby brød av god kvalitet, så billig som mulig for kunden, med så lite matsvinn som mulig.

- Det klarer vi best sammen med Mesterbakeren, som har tatt store sprang på både kvalitet og innovasjon de siste årene, sier han, og påpeker:

- Det å jobbe så tett med én leverandør gjør at vi kan tilby kundene våre brød og bakst de andre kjedene ikke har, i mye større grad enn om alle skulle bestilt fra de samme bakeriene. Da hadde nok brødhyllene sett mye likere ut hos de forskjellige dagligvarekjedene.

Rema har imidlertid lokale bakerier over hele Norge som leverer til sine lokalmiljøer, som Fjørtoft sier er en viktig del av sortimentet.