Gå til sidens hovedinnhold

Bane Nor under press for å kutte sommerstenging

Sommerstengte togstrekninger bør vi ha mindre av, mener samferdselsministeren og Jernbanedirektoratet. Bane Nor tror ikke de kan jobbe fortere.

– Vi må se på hvordan vi kan slippe å stenge togtrafikken om sommeren lenger enn høyst nødvendig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) etter å ha innkalt til togtoppmøte i Samferdselsdepartementet fredag.

Bakgrunnen var nok en sommer der Bane Nor stengte jernbanelinjene for å oppgradere infrastrukturen i Oslo-området. Passasjerene var likevel ikke forskånet for nye forsinkelser og innstillinger da togene startet opp igjen i august. En feil på sikringssystemet som har skapt store problemer på Østfoldbanen, ble funnet og rettet først fredag. Styrtregn og lynnedslag førte til ytterligere togkaos torsdag og satte problemene på spissen.

– Jeg vil beklage overfor dem som sto på perrongen i går. Det var en ekstrem situasjon. Men vi må forbedre oppetiden på infrastrukturen vår i stort, understreket samferdselsministeren.

Han har bedt Bane Nor, som har ansvar for infrastrukturen, Vy, som kjører togene i Oslo-området, og Jernbanedirektoratet, som skal ha overoppsyn med det hele, evaluere sommerstengingen.

Les mer

Fare for konduktørstreik

Effektivt nok?

Aftenposten har blant annet stilt spørsmål ved om de seks ukene da mye av togtrafikken rundt Oslo var stengt, ble brukt godt nok. Det er ikke samferdselsministeren helt sikker på.

– Aktørene mener selv at svaret er ja. Jeg vil avvente med å konkludere til jeg har sett evalueringen, sier Dale til NTB.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik vil også ha klarere svar på dette spørsmålet.

– Hva bruker vi sommeren til? Bruker vi tiden godt nok, og får vi effekt av det? Syresten er om vi har råd til å ta så mye tid fra kundene, sier Slotsvik til NTB.

Eksterne konsulenter vil bli satt til å undersøke saken. Slotsvik håper passasjerene alt fra neste sommer vil merke forbedringer. På sikt er hennes drøm å unngå lange perioder uten togtilbud på sommeren.

Les mer

Vy: - Får ikke alle pendlerne hjem

– Tør ikke gjøre mer

Bane Nor-direktør Gorm Frimannslund mener de har brukt tiden effektivt. Han mener det kan være risikabelt å gjøre for mange endringer i sikringssystemene samtidig.

– Vi tør ikke legge inn vesentlig mer aktivitet enn det vi har lagt inn. Vi mener vi har utnyttet det bra, sier han til NTB.

Nødvendig opprusting og utbygging er årsaken til at jernbanen i Oslo-området har vært sommerstengt det siste tiåret, og Bane Nor har varslet sommerstenging i ti år til. Gjengangeren Lieråstunnelen mellom Asker og Drammen skal utbedres også neste år. Follobanen er under bygging og skal åpnes i 2022. Deretter er planen å gå løs på Drammen stasjon fra 2022. Et nytt signalsystem skal også på plass.

– Vi må se om vi kan forbedre rutinene, både hvordan vi stenger og vedlikeholder, men ikke minst at passasjerene får rett informasjon i rett tid så de kan planlegge, sier Dale.

Både Bane Nor og Vy har fått i oppdrag å sørge for bedre informasjonen til kundene. Dale ønsker seg også bedre tilbud om alternativ transport, i hvert fall ved planlagte stengninger.

Les mer

Drosjesjåfør gikk til angrep på Vy-ansatt på Oslo S

Ingen bussberedskap

At Vy strever med å skaffe alternativ transport når stansen ikke er planlagt på forhånd, ble tydelig torsdag. I øsende regn sto hundrevis i kø for å få taxi. Busser var vanskelig å oppdrive.

Vys togdirektør Arne Fosen mener det ikke er noe alternativ å ha busser stående i beredskap. Det trengs 16 busser for å erstatte ett dobbelt togsett som ikke går, påpeker han.

– Skulle man da erstatte flere tog, blir det veldig mange busser.

Han forteller at Vy i august i fjor forsøkte seg med 20 busser i beredskap, men de ble lite brukt.

– Da er det misbruk av ressurser, mener Fosen.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger