Mens de aller fleste bankene avventer neste trekk fra Norges Bank, setter Landkreditt Bank ned sine utlånsrenter fra 8. mai.

– Vi lytter til kundene våre. Vi var en av de første bankene som satte ned renten da det stormet som verst ved forrige rentenedgang, og vi er klare for å sette ned renten ytterligere nå. Vi har lovet kundene våre at vi skal være blant de beste på pris, og den lovnaden holder vi, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt til Nettavisen Økonomi.

Ny beste rente på boliglån er 1,89 prosent nominelt. Så lavt har Landkreditt Bank, som flere ganger har blitt kåret til billigst boliglånsbank, aldri gått før.

Les mer: Tror kronen nå vil slå kraftig tilbake

Usikker på om konkurrentene følger etter

Neste rentemøte for Norges Bank skjer om en uke. Flere lurer på når sentralbanken vil ta fram de store verktøyene i verktøykassen, og flere spekulerer i om renten kan gå ned til null eller om renten kan bli negativ.

– Jeg tør ikke å spå hvor langt ned renten kan komme. Norges Bank har vært tydelige på at de ikke ønsker en negativ styringsrente. Jeg tror vi er i en tidlig fase hva gjelder effekten på næringslivet og i husholdningene. Derfor kan det hende at Norges Bank ønsker å holde igjen de største virkemidlene ennå, sier Lønnum.

– Hvordan tror du konkurrentene deres svarer på dette, da?

– Det blir spennende å se om de andre bankene følger etter. Det er rentemøte i Norge Bank om en uke, og mange vil nok vente med å se hva de gjør. Vi følger godt med på utviklingen i Nibor, som på mange måter er like styrende som styringsrenten. Vår vurdering er at dette er riktig tidspunkt, og at vi nå gir et signal om hvor vi står.

Nibor-rentene beregnes som et gjennomsnitt av hva Nibor-bankene (DNB, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB og Swedbank) angir at de vil kreve i renter på usikrede utlån til andre banker.

Rentekuttet i Landkreditt er noe kunder i både personmarkedet og landbruket vil nyte godt av. Den nye beste renten på boliglån på 1,89 prosent er for produktene Boliglån 50 % og Grønt boliglån. På ordinært boliglån med inntil 75 prosent belåningsgrad, er ny beste rente på 2,15 prosent.

Ny beste pris på landbrukslån er 2,59 prosent på produktene Generasjonsskiftelån og Bolandbrukslån, mens ordinært landbrukslån får ny beste rente på 2,89 prosent. Innskuddsrentene forblir urørt i denne omgang.

Les også: Renteras: – Bankene kan kutte enda mer

Kan gå enda lavere

– Fra en aktør som gir like betingelser til alle, er dette et av markedets aller beste tilbud for kundene. Alle kundene våre får denne endringen, og det er ikke noen avtaler eller nivåer av kunder som ikke får ta del i dette. Dette er noe markedet bør få øynene opp for, og vi er en tydelig utfordrer til de store bankene, sier konsernsjef Lønnum.

– Hvorfor sette ned renten akkurat nå, en uke før rentemøtet i Norges Bank?

– Grunnen til at vi kutter nå er underliggende. Det handler om at vi er i en krise og at vi ønsker å bidra. Vi vil følge den løpende utviklingen videre for å se om det er grunnlag for å gi et enda bedre tilbud.

Les også: Full korona-effekt: Privatgjelden har falt med flere milliarder

Les mer: Mange kunder får mindre rentekutt: Det gjelder særlig i én bank