Norwegian Finans Holding, som er det formelle navnet på det børsnoterte selskapet, la torsdag morgen frem tallene for første kvartal.

Og her fremkommer det i en børsmelding at totale tapsavsetninger i kvartalet utgjorde hele 621 millioner kroner, mot 379 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. På grunn av koronakrisen har banken satt av 230 millioner i ekstra tapsavsetninger.

Resultatet i første kvartal før skatt er likevel ikke mer ned enn fra 645 millioner kroner til 490 millioner. Banken har fortsatt en høy avkastning på egenkapitalen, eiernes midler, og det er en høy kapitaldekning ved utgangen av kvartalet.

Les også: De har fått Bank Norwegian skittbillig

Tilsynelatende vekst

Banken har klart å øke netto renteinntekter fra 1270 millioner kroner til 1395 millioner, og de totale inntektene er opp over 100 millioner kroner. Det veier opp for de økte tapene.

Brutto utlån i kvartalet har økt med 2,86 milliarder kroner til 47 milliarder. Men banken har også store lån utenfor Norge, og korrigert for kronesvekkelsen, er lånene i kvartalet ned med 733 millioner kroner. Ifølge børsmeldingen fik banken 31.000 nye kunder i løpet av årets tre første måneder.

Men skulle Bank Norwegian tape like mye de neste kvartalene, snakker vi om tap som utgjør 5 prosent av utlånene på årsbasis. Banken skriver i børsmeldingen at det er for tidlig å vurdere hvilke effekter koronaviruset får på resultatene fremover.

Les også: Langer ut mot bankenes utlånspraksis - bankene bryr seg ikke om inntekten

Ledighet kan gi økte tap

Foreløpig er det ifølge banken få tegn til at virkningene av koronakrisen får store konsekvenser for kredittrisikoen.

Men, nedstengningen av samfunnet har ført til en høy arbeidsledighet, og det kan gi høyer tap fremover. Koronautbruddet har også ført til at planene for en videre europeisk ekspansjon er satt på vent.

Ved utgangen av første kvartal hadde Bank Norwegian totalt 1,75 millioner kunder, hvorav 1,28 millioner var kredittkortkunder. De resterende kundene har forbrukslån eller er innskuddskunder.

Tapte mye

Tapene er det store usikkerhetsmomentet for bankene i de usikre koronatidene. Nettavisen skrev om Bank Norwegians tap for fjoråret at de tapte nesten like mye på forbrukslån og usikrede kreditter som DNB-konsernet taper totalt på sine utlån.

Utlånstapene i fjor utgjorde hele 1,63 milliarder kroner, om lag 4 prosent av utlånene. Banksjef Tine Wollebekk har tidligere sagt til Nettavisen at normaliserte tap gjennom en konjunktursyklus, altså skiftende økonomiske tider, ligger på ca. 3 prosent.

Finanstilsynet har bedt bankene og forsikringsselskapene ikke å utbetale utbytte for 2019 for å styrke egenkapitalen i de usikre koronatidene. Norwegian Finans Holding meldte 25. mars at styret anbefalte generalforsamlingen om at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2019.

Ifølge MarketsScreener venter bankanalytikerne fortsatt solide resultater for årene fremover og et overskudd i år på ca. 1,8 milliarder kroner før skatt.

Les også: Full korona-effekt - privatgjelden har falt med flere milliarder

Svalestup

Bank Norwegian-aksjen stupte fra 103 kroner 20 februar til 34 kroner fire uker senere, altså et fall på hele 66 prosent. Aksjen har hentet seg noe inn igjen (se grafen under), men er likevel ikke i nærheten av nivåene tidligere i vinter.

Markedsverdien av Norwegian Finans Holding ved børsslutt onsdag var 9,5 milliarder kroner. Det er over ti ganger mer enn det flyselskapet Norwegian er verdt. Med unntak av Folketrygdfondet (9,9 prosent) er de største aksjonærene utenlandske fond og institusjonelle investorer.

Tidligere styreleder Bjørn Kise i Norwegian eier gjennom sitt investeringsselskap Brumm AS 2,8 prosent av aksjene i selskapet.