Boliglånsrentene vi ser nå vil sannsynligvis holde seg en god stund fremover. Det forventes ingen renteendringer i overskuelig fremtid.

Den gjennomsnittlige effektive renten i renteoversikten er nå på 3,06 prosent. Den varierer fra 2,42 prosent til 3,71 prosent.

Oversikten under er sortert etter effektiv rente. Den har tatt utgangspunkt i et lån på 2 millioner kroner innenfor 50 prosent av markedsverdi, som nedbetales på 15 år.

De aller fleste bankene har oppjustert rentene. Unntakene er avtalene LOfavør har med SpareBank 1 SMN og SpareBank Østlandet, og avtalen Juristforbundet har med Handelsbanken. Men selv om disse skulle sette opp renten noe vil de fortsatt være blant de som har lavest rente.

Medlemskap gir de laveste rentene

For å få de laveste renten må du være medlem i en fagforening.

I dag er LOfavør-avtalen med SpareBank 1 SMN den som har lavest rente. Den effektive renten er 2,42 prosent. Det er et krav om å være LO-medlem for å kunne få dette lånet. SpareBank 1 Østlandet har en noe høyere effektiv rente med 2,55 prosent. Til gjengjeld får man kundeutbytte i denne banken. Dette er de to bankene som har landsdekkende avtale med LOfavør. De fleste andre SpareBank 1-bankene gir også lavere rente til LO-medlemmer.

29.10: SpareBank 1 SMN har nå økt renten med 0,23 prosentpoeng på LO-avtalen. Dette er nå innarbeidet i tabellen nedenfor.

Avtalen Juristforbundet har med Handelsbanken har den nest laveste renten , som har en effektiv rente på 2,50 prosent.

Statens Pensjonskasse justerer renten den 1. november til 2,55 prosent effektivt. Denne renten vil øke ytterligere fra 1.januar fordi den er bundet opp til andre renter som har økt.

Deretter følger avtalene NAL-Gjensidige, YS-Gjensidige, og Akademikerne-Danske Bank.

De billigste som er åpne for alle

Av de 13 med lavest rente er det bare tre som er åpne for alle.

Billigst blant dem er Sbanken med en effektiv rente på 2,75 prosent, som har økt renten med 0,20 prosentpoeng.

Nest billigst er Storebrand Bærekraftig lån med en effektiv renten på 2,79 prosent, som ikke har økt renten. Hvis lånet er fra 4 millioner kroner vil renten gå ned til 2,55 prosent effektivt.

Du kan sjekke andre lånestørrelser i "Finn billigste boliglån".

Renteoversikten

I kolonnen for Endring er endringen i effektiv rente etter økningen i Styringsrenten 19.september. I gjennomsnitt har boliglånsrenten steget med 0,19 prosent, altså litt mindre enn økningen på 0,25 prosentpoeng.

Oversikten viser renter på boliglån for låntakere over 33 år. Er du under 34 år vil du i mange banker få lavere rente med Førstehjemslån og Boliglån for unge. Noen banker tilbyr også forskjellige typer av grønne boliglån som har lave renter.

Bank Eff Endring Pris
Juristforbundet - Handelsbanken 2,50% 0,00% Åpen
Statens Pensjonskasse 2,55% 0,30% Åpen
Lofavør - Spb 1 Østlandet 2,55% 0,00% Fra
Lofavør - Spb 1 SMN 2,65% 0,23% Fra
NAL - Gjensidige 2,68% 0,26% Åpen
YS - Gjensidige 2,68% 0,26% Åpen
Akademikerne - Danske Bank 2,70% 0,20% Åpen
Sbanken 2,75% 0,20% Åpen
Unio - Storebrand 2,78% 0,00% Åpen
Storebrand Bærekraftig lån 2,79% 0,00% Åpen
Fana Sparebank 2,80% 0,25% Fra
Oslo Pensjonsforsikring 2,81% 0,26% Åpen
Sykepleierforbundet - DNB 2,82% 0,20% Åpen
NORDirektebank 2,88% 0,21% Åpen
Din Bank (Spb Øst) 2,89% 0,20% Fra
BN Bank 2,90% 0,21% Åpen
Gjensidige Bank 2,90% 0,25% Åpen
Landkreditt Bank 2,95% 0,26% Fra
NITO - Nordea 3,03% 0,11% Ind
Nordea Premium 3,03% 0,11% Ind
KLP Banken 3,04% 0,21% Åpen
OBOS-banken 3,04% 0,10% Åpen
SpareBank 1 SMN 3,07% 0,25% Ind
Sandnes Sparebank 3,19% 0,26% Fra
Nordea 3,23% 0,11% Ind
Sparebanken Sør 3,24% 0,21% Fra
Handelsbanken 3,25% 0,06% Ind
SpareBank 1 Østlandet 3,32% 0,10% Fra
SpareBank 1 Telemark 3,32% 0,25% Fra
SpareBank 1 SR-Bank 3,36% 0,25% Fra
Boligkreditt.no (Spb Øst) 3,39% 0,59% Fra
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,42% 0,16% Ind
DNB 3,43% 0,20% Ind
SpareBank 1 BV 3,43% 0,20% Fra
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,43% 0,20% Fra
Storebrand Bank 3,47% 0,00% Åpen
Sparebanken Vest 3,47% 0,21% Fra
Danske Bank 3,53% 0,15% Ind
SpareBank 1 Nord-Norge 3,66% 0,26% Fra
Sparebanken Øst 3,71% 0,31% Fra

Kilde: Bankenes nettsider, Finansportalen.

Under Pris ser du hvilket prissettingsprinsipp som banken bruker. Det er tre forskjellige varianter:

  • Åpen: Prisen avhenger av lånebeløp og sikkerhet, prisen er den samme for alle.
  • Fra: Den laveste renten som er oppnåelig oppgis, men det er slett ikke sikkert at det er den satsen du blir tilbudt.
  • Ind: Renten settes individuelt. Kalles ofte veiledende pris. Du kan få en rente som ligger under dette.

Fastrentelån

Fastrentelånene på 3 og fem og ti år ligger på omtrent samme nivå som på den flytende renten (3,06 prosent). På 3 års binding er den tilsvarende gjennomsnittlige renten 2,81 prosent, på 5 år 2,91 prosent. På ti års fastrente ligger gjennomsnittet på på 3,02 prosent.

Mange banker har lavere rente på tre og fem års binding enn de har på flytende rente.

Sjekk fastrentelån her.