Finansportalen.no har de seneste årene spurt om nordmenns byttevaner innenfor finansielle tjenester (se faktaramme). Undersøkelsen for 2017 viste blant annet at 37 prosent av forbrukerne flyttet eller reforhandlet minst én finansiell tjeneste.

2018-tallene viser at 37 prosent av norske finanskunder har flyttet/reforhandlet minst én bank- eller forsikringstjeneste det seneste året. Det er på nivå med tallene for 2017 og svakt ned fra toppårene i 2015 og 2016.


Boliglån viktigst

Boliglån er den banktjenesten som kundene flytter eller reforhandlet oftest. 21 prosent av de spurte byttet bank eller fikk bedre betingelser i løpet av 2018, 17 prosent var ikke fornøyd med forbrukslånet.

Daglig leder Elisabeth Realfsen i Finansportalen.no er mest kritisk til at mange banker prøver å tiltrekke og holde på kunder ved å tilby totalpakker. For å oppnå gunstige betingelser, må kundene kjøpe flere produkter fra samme leverandør.

- Jeg er bekymret. Det er mange krefter som motvirker bytte av bank, som alle produktpakkene. Og når omfanget av pakker er så stort som det er, blir det vanskelig for forbrukerne å sammenlikne både produkter og pakker.

- Jeg er ikke noe glad for denne utviklingen, og forbrukerne bekrefter jo at pakkene har en innlåsningseffekt, sier Realfsen til Nettavisen.Økonomi.

Egne ben

- De enkelte produktene må kunne stå på egne ben uten at de er en del av en pakke. Taperne blir de som står utenfor menigheten og ikke klarer å orientere seg. En av tre betaler i dag 3 prosent eller mer i boliglånsrente, sier en oppgitt Realfsen.

Det positive med undersøkelsene er at det over tid har vært en kraftig bedring i hvor mange kunder som orienterer seg før de velger bank og produkter.

- Bankkundene har på forhånd sjekket med Finansportalen.no eller de som bruker datasettene våre før de valgte leverandør. Denne andelen har gått fra 3 prosent i 2012 til 21 prosent i 2018. Andelen har steget vesentlig, og det er flott, sier hun.

Mest kjent

Realfsen er gledelig overrasket over at bortimot 850.000 nordmenn har vært inne og besøkt Finansportalen.no. Det viser en evaluering Menon Economics har gjort av portalen på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Siden etableringen i 2008, er Finansportalen.no den klart mest kjente markedsportalen til Forbrukerrådet.


- I gjennomsnitt er brukerne inne 2,4 minutter på Finansportalen.no. Det betyr at de har studert våre rangeringer. Snaut 15.000 kunder har de to seneste årene byttet bankforbindelse direkte etter at de var innom og sjekket betingelsene i Finansportalen.no, forteller Realfsen.

- Hva vil du si om konkurransen i det norske bankmarkedet?
- Når forbrukerne hvert år forteller oss at pakker og avtaler gjennom foreninger gjør det vanskelig for dem å flytte, er det umulig å se bort fra det.

- Samtidig er det vanskelig å si at det ikke er konkurranse i det norske bankmarkedet med 130 banker. Vi ser på Finansportalen at prisspredningen er relativt stor. Konkurransen er kanskje sånn midt på treet, svarer hun.


Ublu

Det er nærmest garantert at Norges Bank torsdag setter opp sin innskuddsrente til bankene fra 0,75 prosent til 1 prosent. Bankene vil høyst sannsynlig følge etter.

- Hva vil du si til bankkundene?
- Hvis du i dag har en boliglånsrente på over 3 prosent, betaler du en ublu rente. Det gjelder uavhengig av hva som skjer på rentemøtet torsdag, svarer Realfsen. Det er her ventet at Norges Bank setter opp innskuddsrenten til bankene med 0,25 prosentpoeng til 1 prosent.

- Tror du bankene automatisk setter opp sine lånerenter med 0,25 prosentpoeng?
- Vi så etter forrige renteheving fra Norges Bank i september i fjor at det var de færreste bankene som satte opp rentene med like mye. I mellomtiden har pengemarkedsrentene steget, men hva som skjer denne gangen, vil jeg ikke spå noe om. La oss se hva som skjer.