Gå til sidens hovedinnhold

- Bankene ser mer solide ut enn de er

Feilen skyldes bankreglene, mener analysesjef.

AKER BRYGGE (NA24): DnB Markets holdt fredag ettermiddag et seminar tittulert: «Eurosonen på kanten av stupet».

Her ble gjeldskrisen i eurosonen analysert. Og skulle krisen forverre seg i stor stil kan det få enorme konsekvenser for banksektoren.

Ole Einar Stokstad, Analysesjef Kreditt, beskrev bransjens problemer på følgende måte.

- Mye av feilen i dag er hvordan bankene er regulert. De fremstår som sterkere enn hva de er.

Årsaken legger Stokstad delvis på de siste årenes endringer i bankreglene Basel II og III, der bankenes soliditet har gått bort fra å bli målt i egenkapitalandel til kjernekapitaldekning. Dette medfører at det som regnes som solide banker grunnet høy kjernekapitaldekning, kan ende opp med å ha en ekstremt lav egenkapital.

Endringen skyldes at bankene selv vekter risikoen i sine eiendeler, og det gjør de da forskjellig. Til eksempel vekter DnB sine næringslån til 87 prosent, mens Danske Bank vekter sine til 34 prosent.

- Det er ikke på boliglån, men på næringslån at de store tapene kommer, sier Stokstad.

Trikset seg gjennom nåløyet
Da EU gjennomførte stresstester på de største bankene i Europa i sommer, kom den desidert største andelen seg gjennom med glans. En medvirkende årsak var at ingen regnet inn tap på sine beholdninger av statsobligasjoner.

Men Stokstad viser til at selv om kjernekapitalen er 14 prosent kan egenkapitalen være smuler i forhold.

For alle bankene som gjennomgikk stresstestene, pluss de største sveitsiske, viser det seg at egenkapitaldekningen i dag kun er på 3,5 prosent i snitt.

Enda verre står det til med giganter som UBS, Credit Suisse og Deutsche Bank som i dag har en egenkapital på vel to prosent. Deutsche Bank har en offisiell kjernekapitalandel på 14 prosent.

- Bare en håndfull banker er så sterke som de var i gamle dager, sier Stokstad.

Ville tapt egenkapitalen
Tradisjonelt har banker måttet ha en egenkapital på rundt åtte prosent for å tåle mulige utlånstap.

Skal europeiske banker komme opp i åtte prosent medfører det at de må hente inn 1.400 milliarder euro i ny egenkapital. Skal de opp i fem prosent er denne summen på 500 millioner euro.

Til sammenligning var de samlede banktapene i perioden 2007-2010 på cirka 900-1.000 milliarder euro - tilsvarende dagens samlede egenkapital.

Stokstad poengterer at på kun seks dager falt verdien på spanske obligasjoner med ti års løpetid med 4,4 prosent. Dermed ville egenkapitalen til de aller fleste bankene blitt visket bort på disse dagene- dersom det kun var dette de hadde hatt som eiendeler.

- Skal investorene være villige til å låne ut penger og skattebetalerne skal slippe å måtte betale for bankenes redningsaksjoner må egenkapitalen opp, og bankene må bli mer transparente, sier analysesjefen.

- Gjennom tiden har pendelen svingt fra at bankene betalte ut forgjeldede stater, til at stater reddet banker og at den nå har snudd litt tilbake.

Den fransk-belgiske banken Dexia, som nylig måtte bli reddet, hadde en kjernekapitaldekning på 12 prosent i stresstestene, men en egenkapital på kun 0,26 prosent.

Med andre ord kan flere av bankene i Europa være mye mindre rustet for å tåle store tap, enn hva mange skulle tro.

Slankeprosess
Noe som fikk en av tilhørerne til å stille følgende spørsmål.

- Ved krisen for et par år siden så man at folk begynte å fly fra bank til bank for å sette inn to millioner kroner. Men er det egentlig noen vits. Dersom DnB går konkurs, vil det da være nok penger i Bankenes sikringsfond til å dekke alle pengene?

Dette fondet garanterer alle innskudd opptil to millioner kroner per konti i alle norske banker.

- Ja, for å være sikret alle pengene må du dele de opp på forskjellige kontoer. Men jeg vil si at norske banker generelt har veldig solid kapital og sitter på solide verdier, var analysesjefens respons.

Det førte til at seminaret ble avsluttet med følgende kommentar:

- Da lønner det seg. For når man løper fra bank til bank vil man jo uansett bli kvitt mange kilo.

Noen tilhørere forlot dermed møtet med en følelse av at til og med DnB kan gå konkurs dersom ting skulle gå skikkelig vest.

MinSpot.no: Få strømmen til innkjøpspris

Reklame

Her kan du levere Eurojackpot

Kommentarer til denne saken