TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Når økonomien går bra, har nærhet lite å si. Men den dagen det går dårlig, er nærheten og kunnskapen vår om kunder og lokalsamfunn vår store styrke. Nærhet til kundene er ekstra viktig i dårlige tider , sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN til Nettavisen.

Han overtok etter bankens mangeårige sjef Finn Haugan i vår, og på sin arbeidsdag nummer 100 fikk han gleden av å legge frem tidenes halvårsresultat for Midt-Norges største bank: 1.729 millioner kroner er fasiten når halve 2019 er unnagjort.

Til sammenligning var resultatet på samme tid i fjor 1.345 millioner kroner. Noe som gir en økning på 520 millioner kroner.

Kun halvparten fra renter

Janson mener det gode resultatet kan tilskrives bankens lange tradisjon for samarbeid.

- Vi er en samarbeidsbank, og kun halvparten av pengene vi tjener er renter. Resten er knyttet til eierskap og samarbeid med partnere og konkurrenter, sier han og peker blant annet på Vipps.

Men Janson er også opptatt av at banken skal vokse videre. Som Nettavisen skrev i sommer, jobber banken aktivt med å hente inn kapital for å bli en viktigere samarbeidspartner for regionenes næringsliv.

- Skal kline til

- Vi skal satse mer på næringslivet i Midt-Norge, vi skal rett og slett kline til, sier Janson som ønsker å bidra med mer enn penger.


- De fleste oppstartsbedrifter ender i konkurs?

- Det handler om å satse bredt, også på gründere. Da må vi gå bredt ut.

- Ja, men det er sånn det er. Jeg tenker på dette som å plante skog. Det er langsiktig. Og mens skogen vokser til så må du pleie den. Da tar du bort noen trær så de andre kan vokse videre. Det er det vi holder på med. Vi tenker langsiktig. Og vi er tilstede.

Det tar 60 til 90 år fra et tre plantes til det er hogstmodent.

Mer enn penger

Han mener denne måten å tenke på gir en ekstra trygghet og verdi nå som det igjen er uro i markedene og folk er usikre på hvilken vei verdensøkonomien går.

- Det jeg kaller is i magen-strategien er det som har imponert meg mest med banken så langt. Når finanskrise eller andre utfordringer oppstår, har vi is i magen og er opptatt arbeidsplasser, hjem og lokalsamfunn. Det kan vi gjøre fordi vi har kontorer i hele regionen og kjenner kundene våre. Da vet vi også hvilke konsekvenser det vil få for både kunden og lokalsamfunnet om vi trekker oss ut.