En drinkemoji har denne uken skapt politiske bølger og utløst full krangel mellom helseministeren og Fremskrittspartiet. Saken startet før jul i en bar borte i Rosendal i Kvinnherad kommune.

NRK skriver at midt i desember delte bareier Anders Helvik Kristensen i Rosendal delte et Facebook-innlegg der han inviterte til nissefest. Da skjenkekontrollen kom på besøk noen dager senere, fikk baren én prikk for å ha reklamert for alkohol.

Invitasjonen til Kristensen inneholdt nemlig en emoji av en oransje drink med sugerør og lime. I teksten het det at «kanskje kommer nissen innom med noen godsaker til folket».

Tull

– Jeg trodde først det var tull. Er det kødd, tenkte jeg, sa Kristensen til NRK om avgjørelsen.

Saken tente stortingsrepresentant Helge André Njåstad i Frp, som mandag denne uken stilte spørsmål til Kjerkol om hun var enig i at emojien var alkoholreklame. «Er statsråden enig i at en emoji er alkoholreklame?», var det enkle spørsmålet fra Njåstad.

Han viser til at på to innlegg som baren hadde lagt ut på deres facebooksider hadde de lagt til en paraplydrink-emoji og to ølglass-emoji. Dette resulterte i at baren fikk en prikk på bakgrunn av det skal være i strid med reklameforbudet.

Forbud kan ikke omgås

Men helseministeren støtter skjenkekontrollen i et svar til Njåstad torsdag.

«Når det gjelder spørsmålet om bruk av emojier er å anse som alkoholreklame, må dette vurderes konkret fra sak til sak. Alkoholreklameforbudet kan ikke omgås ved bruk av illustrasjoner eller lignende. Det avgjørende vil være om kommunikasjonen har til formål å fremme salg av alkohol», skriver blant annet Kjerkol i et svar til Njåstad.

Ministeren konkluderer med at hvis det foreligger massekommunikasjon i markedsførings-øyemed, vil informasjonen, herunder alkoholrelaterte emojier, være å anse som alkohol-reklame etter alkoholregelverket.

Kjerkol svarte om prikkbelastningen at «dersom kommunen kommer til at reklameforbudet i alkoholloven er overtrådt, følger det av alkoholforskriften at skjenkestedet skal tildeles én prikk for overtredelsen.» For øvrig vil hun ikke gå inn i enkeltsaker.

Svarer som en byråkrat

Njåstad kaller svaret «utrolig skuffende».

– Hun svarer jo som en byråkrat. At hun forsvarer at en emoji er alkoholreklame, er stikk i strid med sunn fornuft, sier Njåstad til NRK.