Gå til sidens hovedinnhold

Barneforsikring - Priser

Dette er selskapenes priser på barneforsikring, som er sortert etter type barneforsikring.

Prisene avhenger av flere faktorer:

  • Først er det selve prisen på barneforsikringen
  • Om prisene øker ved en viss alder.
  • Nettrabatt (gjelder bare første år
  • Om du får samlerbatt på barneforsikringen (hvis du har flere forsikringer i selskapet)
  • Rabatt via en yrkesorganisasjon

Guide til barneforsikring.

Prisene på barneforsikring er i mange selskaper den samme helt til fylte 26 år. Andre selskaper øker prisen fra 16-19 år.

Test av barneforsikringer

I Smarte Pengers test av barneforsikringer har vi satt karakterer på over 15 enkeltdekninger på barneforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle barneforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Test av barneforsikringer.

Dette er dekningen

Priser

Prisene er er delt inn etter dekning av uførepensjon og uførekapital:

  • Både uførepensjon og uførekapital
  • Uførepensjon, ikke uførekapital
  • Ikke uførepensjon, uførekapital
  • Verken uførepensjon eller uførekapital
Både uførepensjon og uførekapital
Barneforsikring Pris Uføre-pensjon Uføre-kapital
Codan Barn Total 2 676 48 442 775 064
Danica Barn Total 2 676 48 442 775 064
DNB Super 3 900 98 000 500 000
Gjensidige Barneforsikring ink 1 G varig uførepensjon 3 900 96 883 968 830
Gjensidige Barneforsikring ink 0,5 G varig uførepensjon 2 928 38 753 968 830
If Super 3 540 72 000 1 000 000
KLP Barn Maks 3 316 96 883 750 000
SpareBank 1 Svært God 3 456 77 506 678 181
SpareBank 1 Meget God 2 820 48 442 678 181
Storebrand Pluss 2 561 96 883 812 490
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon og uførekapital 3 560 100 000 500 000
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon 3 276 50 000 750 000
Bare uførepensjon
Frende Barne og ungdomsforsikring 3 264 96 883 0
Bare uførekapital
DNB Pluss 2 400 0 500 000
Eika Barne og ungdomsforsikring 2 256 0 678 181
If Standard 2 052 0 1 000 000
KLP Barn 1 830 0 750 000
Landbruksforsikring Barne og ungdomsforsikring 1 643 0 871 947
SpareBank 1 God 1 764 0 678 181
Storebrand Standard 1 462 0 812 490
Hverken uførepensjon eller uførekapital
DNB Basis 1 560 0 0
Gjensidige Barneforsikring 1 956 0 0
Tryg Barn Ekstra 1 836 0 0

Mer om barneforsikring

Guide til barneforsikring

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Forsikringsdekning på barneforsikring i forsikringsselskapene:

Codan: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.