Gå til sidens hovedinnhold

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på uførepensjon og uførekapital.

Guide til barneforsikring.

Det er to typer uføredekninger:

Uførepensjon

Uførepensjon er en månedlig utbetalt pensjon. Den blir utbetalt ved arbeidsuførhet på minst 50 prosent, hvis varigheten er lengre enn 12 måneder. Pensjonen utbetales som oftest etter graden av uførhet. Blir barnet 50 prosent arbeidsufør, blir også utbetalingen på 50 prosent. Noen få utbetaler den fulle summen så lenge uførhetsgraden er over 50 prosent.

Utbetalingen av uførepensjon varer helt til fylte 67 år. Den totale verdien av uførepensjonen blir dermed svært høy. Hvis uførepensjonen utbetales ved fylte 20 år, utbetales dette i 47 år. Får du utbetalt 1 G, det vil si 98.883 kroner gir dette et totalbeløp på 4.647.501 kroner i løpende kroner. Siden beløpet ikke oppreguleres underveis, er totalbeløpet i dagens pengeverdi en god del lavere.

Uførepensjon har blir ikke utbetalt før barnet har blitt 18-20 år.

Normalt blir beløpet oppregulert i takt med økningen i G på en eksisterende forsikring, selv om noen har faste beløp. Etter at uførepensjonen er utbetalt, reguleres ikke beløpet i takt med G. Det betyr at verdien av utbetalingens kjøpekraft synker år for år.

Mange selskaper har et alternativ både med og uten uførepensjon. Hvis denne forsikringen er inkludert, ligger de årlige utbetalingene rundt 0,5 G til 1,5 G (G = 98.883 kroner til 1.5.2019) i året.

Les mer om uføretrygd.

Engangsutbetaling ved uførhet

For å få utbetaling for arbeidsuførhet må har vært minst 50 prosent arbeidsufør i mer enn 2 år sammenhengende, og arbeidsuførheten må være bedømt som varig. Hvis uførheten har var i fem år vil den uansett anses som varig. Hele forsikringssummen utbetales, det er ingen gradering.

Utbetalingen av uførekapitalen skjer ved fylte 18 til 20 år. Utbetalingen, hvis det er inkludert, ligger i området 500.000 kroner til 1 million kroner.

Les mer om uførekapital.

Uføredekningene

Gjensidige har en tidsbegrenset utbetaling på 10 år på uførepensjonen. Den er lagt inn i kolonnen for uførekapital (som er en engangsutbetaling).

Det er positivt at uførepensjonen ikke er gradert. Det betyr at du får hele beløpet utbetalt så lenge uførhetsgraden er over 50 prosent.

Dette er kolonnene:

  • Årlig uførepensjonen
  • Om uførepensjonen er gradert
  • Uførekapital som en engangsutbetaling
Barneforsikring Uførepensjon Gradert Uførekapital
Codan Barn Total 48 442 Ikke gradert 775 064
Danica Barn Total 48 442 Ikke gradert 775 064
DNB Super 98 000 Gradert 500 000
DNB Pluss 0 * 500 000
DNB Basis 0 * 0
Eika Barne og ungdomsforsikring 0 * 678 181
Frende Barne og ungdomsforsikring 96 883 Ikke gradert 0
Gjensidige Barneforsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 77 506 Gradert 968 830
Gjensidige Barneforsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 38 753 Gradert 968 830
Gjensidige Barneforsikring 0 * 968 830
If Super 72 000 Gradert 1 000 000
If Standard 0 * 1 000 000
KLP Barn Maks 96 883 Gradert 750 000
KLP Barn 0 * 750 000
Landbruksforsikring Barne og Uf. 0 * 871 947
SpareBank 1 Svært God 77 506 Ikke gradert 678 181
SpareBank 1 Meget God 48 442 Ikke gradert 678 181
SpareBank 1 God 0 Ikke gradert 678 181
Storebrand Pluss 96 883 Gradert 812 490
Storebrand Topp 96 883 Gradert 812 490
Storebrand Standard 0 * 812 490
Barn Ekstra 100.000 i uførepensjon + uførekapital 100 000 Gradert 750 000
Barn Ekstra 50.000 i uførepensjon + uførekapital 50 000 Gradert 750 000
Tryg Barn Ekstra 0 * 0

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Se også:

Guide til barneforsikring

Test av barneforsikringer

Priser og rabatter på barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Uførepensjon

Uførekapital

Ulykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.