Gå til sidens hovedinnhold

Barnetrygd

Barnetrygd utbetales fra og med måneden etter barnets fødsel til ut kalendermåneden før barnet fyller 18.

Barnetrygden er fra 1.3.2019 på 12.648 kroner (1.054 kroner per mnd) per barn per år. Inntil 1.3. var barnetrygden på 970 kroner per måned.

Barnetrygden utbetales til den som har den daglige omsorgen for barnet. Hvis begge foreldrene har omsorgen utbetales, barnetrygden til moren.

Les mer om kontantstøtte.

Utvidet barnetrygd

Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn de har hvis hun/han er alene om å ha ansvaret for omsorgen. Dette gjelder ikke for samboere med felles barn. Har du ett barn får du likevel barnetrygd som om du hadde to, nemlig 25.296 i stedet for 12.648.

  • er gjenlevende ektefelle
  • er skilt eller separert
  • ikke er gift og ikke lever sammen med den andre av foreldrene. Ved samlivsbrudd mellom samboere, med barn under 16 år, må det foreligge meklingsattest før utvidet barnetrygd kan tilstås
  • den andre av foreldrene er innsatt i fengsel med ubetinget straff på minst seks måneder eller har sittet i varetekt i minst seks måneder
  • den andre av foreldrene har vært forsvunnet i minst seks måneder
  • er faktisk separert (samlivsbrudd) uten dom eller løyve

Den utvidede barnetrygden faller bort dersom du gifter deg. Den utvidede barnetrygden faller også bort hvis du er samboer med en du ikke har fellesbarn med, når dere har vært samboere i minst 12 av de siste 18 månedene.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Småbarnstillegg til enslige forsørgere

Dette gis til enslig forsørger med barn mellom null og tre år, som har rett til utvidet barnetrygd og samtidig rett til full overgangsstønad. For å få denne stønaden kan man ikke ha arbeidsinntekt på over 0,5 G.

Det gis bare ett tillegg per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0 - 3 år vedkom­mende faktisk forsørger.

Stønaden er på 660 kroner per mnd (7.920 kroner per år).

Søknad

Barnetrygd gis som hovedregel automatisk for barn som fødes i Norge. Moren får vedtak fra NAV lokalt og barnetrygden utbetales til henne, med mindre foreldrene gir beskjed om at faren skal ha barnetrygden utbetalt til seg.

Søknad må likevel settes fram hvis:

  • moren ikke er registrert som bosatt i Norge
  • barnet er eldre enn seks måneder når retten til barnetrygd inntrer
  • du kan ha rett til utvidet barnetrygd
  • barnetrygd skal vurderes etter EØS-avtalens regler eller andre trygdeavtaler

Finnmarkstillegget

Ble gitt til familier bosatt i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms som fikk et ekstra tillegg på 3.840 per år per barn (320 kroner i mnd). Dette falt bort fra 1.4.2014.

Svalbardtillegg

Ble gitt til mottagere som bor på Svalbard med 320 kroner per måned per barn. Dette falt bort fra 1.4.2014.

Les mer om trygdeytelser til foreldre:

Foreldrepenger

Kontantstøtte

Engangsstønad

Les på andre nettsteder

Nav - Barnetrygd

Skjema: Nav - Krav om ordinær barnetrygd

Skjema: Nav - Krav om utvidet barnetrygd

Lover:

Hovednr 33 - Barnetrygdloven

Reklame

Dette gir du til morsdagen