Om en drøy uke kommer Eiendom Norge med boligprisene for mai. Fasiten for de to «koronamånedene» mars og april viser henholdsvis en nedgang i boligprisene i mars på 1,4 prosent og en overraskende økning på 0,5 prosent i april.

Mai er den første hele koronamåneden i boligmarkedet der heller ikke påskeeffekter spiller inn. Og skal vi tro det seneste boligbarometeret til Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) ser optimismen allerede ut til å være tilbake.

NBBLs boligbarometer kommer ut hver måned og er en temperaturmåler på primært boligmarkedet, men også arbeidsmarkedet og rentemarkedet. Den seneste målingen er gjennomført i perioden 12. mai til 18. mai, rett i etterkant av Norges Banks seneste rentsenkning.

Les også: Sentralbanksjefens store hodepine - redd boligmarkedet skal tørke helt inn

Bortimot dobling

NBBLs boligmarkedsbarometer stiger fra nivå 5,9 i april til 11,5 i mai. Mer interessant, andelen som tror på boligprisoppgang fremover, øker fra 15 til 27 prosent. Det kan indikere at nedturen i boligmarkedet allerede er over.

– Nullrente og økt optimisme i arbeidsmarkedet sender forventningene til boligmarkedet opp igjen, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Andelen som tror på fallende boligpriser, er redusert fra 41 prosent i april til 26 prosent i mai (se grafen under). De resterende forventer uendrede boligpriser eller har ingen formening.

Nøkkelfaktor

Men to måneder etter nedstengningen av norsk økonomi er altså andelen som forventer stigende boligpriser på fremmarsj igjen. Det kan henge sammen med at jobbtryggheten er blitt noe sterkere etter den rekordhøye arbeidsledigheten.

Andelen som frykter å miste jobben faller fra elleve prosent i april til syv prosent nå i mai. Gjennomsnittet de seneste to årene er på seks prosent. NBBL mener arbeidsmarkedet blir en nøkkelfaktor for utviklingen i boligmarkedet.

Og boligmarkedet får også hjelp av rekordlave renter, etter at Norges Bank nylig satte ned styringsrenten til historisk lave 0 prosent. Det betyr et rentefall på 1,5 prosentpoeng i løpet av to måneder og i utgangspunktet 30.000 kroner i lavere årlige renteutgifter før skatt ved et boliglån på 2 millioner kroner

Fem av ti i den seneste NBBL-undersøkelsen forventer nå uendret eller lavere boliglånsrente det neste året. Fire av ti forventer en renteøkning. Det skal her sies at sentralbanksjef Øystein Olsen på pressekonferansen 7. mai langt på vei utelukket negative renter. Styringsrenten blir neppe lavere fremover.

Nullrente

– Den store økningen i andelen som tror på stigende boligpriser må sees i sammenheng med forventninger til arbeidsmarkedet og rentebildet. Norges Bank forventer nullrente i hele prognoseperioden frem til 2024.

- En markedsledende boliglånsrente på 1,3 prosent medfører en månedlig rentekostnad på 2500 kroner for et lån på tre millioner. Det blir det neppe noe boligkrakk med slike rammevilkår, kommenterer Frengstad Bjerknes.

Sjeføkonomen advarte i vinter mot et brennhett boligmarked igjen, spesielt i Oslo. Da trodde hele 58 prosent på stigende boligpriser fremover. I en tilsvarende undersøkelse for et drøyt år siden trodde 1 av 2 at boligprisene ville stige. Det er derfor et stykke igjen til fjorårsoptimismen.

Undersøkelsene til NBBL gjennomføres av Opinion AS for et landsrepresentativt utvalg med 1000 respondenter over 18 år. De samme spørsmålene stilles hver måned.