Hun advarte Solberg mot å gi etter for press fra Fremskrittspartiet og kalte det en historisk tabbe hvis regjeringen nå løser koronakrisen ved å forsterke klima- og naturkrisen.

– Min oppfordring til statsminister Solberg er å ikke gi oljenæringen flere fossile subsidiepakker – gi dem heller en grønn omstillingspakke, sa Bastholm.

– For eksempel er det hodeløst at vi i det hele at diskuterer om vi skal ha oljeboring i iskantsonen i vår tid, sa hun.

Les også: MDG vil ha en egen koronaskatt på høye inntekter

Bastholm viste til at det pågår diskusjoner om skatteutsettelser for oljenæringen for å bidra til mer investeringer i nye prosjekter. Stortinget har spesifikt bedt om egne tiltak rettet mot petroleumssektoren, som er hardt rammet av sviktende etterspørsel og kraftig prisfall under koronakrisen.

Men MDG vil heller ha en storstilt, forpliktende satsing på havvind, karbonfangst og -lagring og elektrifisering av kysten. Det vil også gi leverandørindustrien flere bein å stå på, er budskapet.

Les også: Oslo bruker 83 millioner på en skolegård på litt over et halvt mål

– Verdens utslipp av klimagasser skal halveres innen 2030. Da kan vi ikke subsidiere leting etter oljeforekomster som vil komme i drift i 2035, sa Bastholm.

– Akkurat nå er den største trusselen mot ny, fornybar industri i Norge nettopp at regjeringen fortsetter å investere i fossil energi.

Les også: Slik kan du tjene penger på aksjer i krisen: – Det er veldig lett å komme i gang (+)

En sterkt nedskalert utgave av MDGs landsmøte holdes lørdag digitalt. Partiet skal velge ny ledelse, og Bastholm er innstilt som leder, med Arild Hermstad og Kriss Rokkan Iversen som nestledere.

(©NTB)