Gå til sidens hovedinnhold

Båtforsikring

Forsikring av fritidsbåt er ikke påbudt, men alle bør forsikre den.

Foruten det økonomiske tapet du kan lide ved en ødelagt båt, kan du også komme i ansvar ved en ulykke.

Ut over det å sjekke prisene i de forskjellige selskapene, er det dekningsomfang, egenandeler og sikkerhetsrabatter du må se på.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Prisforskjellene kan bli ganske store på litt dyrere båter.

Forsikringen gjelder ikke hvis du leier ut båten i en periode. Da må du kjøpe en tilleggsdekning.

Nedenfor har vi satt opp en oversikt over hvilke dekninger du kan få i forsikringsselskapene.

Ansvar dekker det rettslige erstatningsansvaret for skade som båten påfører personer eller gjenstander. Denne dekningen koster svært lite. Det er ikke noe påbud om å tegne båtforsikring på samme måte som på bilen.

Kasko dekker også sammenstøt, grunnstøting, kantring, havari, brudd på mast og bom, samt andre skader som har en annen tilfeldig årsak. Du kan ha mer bruk for kaskoforsikringen enn du tror. Årsaken er at det skal til grov uaktsomhet fra en annens side, hvis en annen båteier skader båten din. Du kan være fullstendig uten skyld, og likevel vil ikke ansvarsforsikringen til skadevolderen gi deg erstatning.

Brann dekker skader på båten som skyldes brann, lynnedslag eller eksplosjon. Båteier er blant annet pliktig til å ha godkjent brannslukningsutstyr.

Tyveri dekker skade ved tyveri, forsøk på tyveri, samt hærverk. Båteier er blant annet pliktig til låse båten/utenbordsmotoren forsvarlig. Løst tilbehør må være innelåst i båten.

Ulykke dekker ulykkesskader på personer i båten, og ved båten. Ulykken må skje i forbindelse med «naturlig bruk av båten».

Hvis du skal ta med båten utenlands må du passe på at forsikringen gjelder der du skal. Du må eventuelt kjøpe deg en ekstraforsikring som dekker dette.

Vær klar over at forsikringen normalt gjelder fullt ut i båtsesongen. I vinterhalvåret gjelder forsikringen gjerne bare på opplagsplassen og transport til opplagsplassen.

Forsikringen omfatter det normale utstyret ombord. Har du mer verdifulle gjenstander må de forsikres spesielt.

Gode råd mot tyverier

 • Bruk båthavner som har etablert vakthold, og foreta selv hyppig tilsyn med båten
 • Ta med deg verdisaker når båten forlates
 • Kostbart utstyr som ikke kan tas med må oppbevares innelåst i båten
 • Husk at båten er ekstra tyveriutsatt når den står sjøklar på henger
 • Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk. Se etter FG-godkjente merkestasjoner
 • Hekkaggregater er tyveriutsatt og bør avmonteres under vinteropplag
 • Fjern løs bensintank, eller lås denne inn
 • Fjerning av en viktig motordel eller montering skjult hovedbryter vanskeliggjør båttyveri
 • Tyverialarm finnes i mange varianter, spør forsikringsselskapet om råd
 • Båten er ofte ekstra tyveriutsatt når den står på henger. Da står den bokstavelig talt klar for bortkjøring
 • Ved tyveri, kontakt umiddelbart politi og forsikringsselskap
 • Sørg for å ta bilder av båten

Kilde: Finans Norge

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Mer informasjon i forsikringsselskapene

Via lenkene under finner du mer informasjon i de enkelte forsikringsselskapene om båtforsikring.

Forsikringsselskap Info
Codan Forsikring Info
DNB Skadeforsikring Info
Frende Forsikring Info
Gjensidige Info
If Info
Jernbanepersonalets Forsikring Info
KLP Info
Landsbruksforsikring Info
Nemi Forsikring Info
Norske Sjø Info
SpareBank 1 Forsikring Info
Storebrand Info
Tryg Forsikring Info
Vardia Forsikring Info
Water Circle Info

Les også:

Hvordan sammenligne forsikringsselskapene
Dette må du passe på når du skal sammenligne selskapene.

Vilkår skadeforsikring
Her finner du vilkår og hvordan du skal finne priser på forsikringene.

Samlerabatter
Når du sjekker pris må du også ta i betraktning samlerabattene Her er en oversikt som viser dem.

Nyttige eksterne kilder:

Båtforsikring
Les mer om båtforsikring på Finans Norge.