OSLO, GJENNOMFARET (Nettavisen): Tidligere i høst fikk beboerne i nabolaget Gjennomfaret i Oslo, like ved Berg t-banestasjon, beskjed fra Bymiljøetaten om at det var planlagt å innføre beboerparkering i oktober. Flere var derfor innstilt på dette, deriblant Anne-Elise Torkelsen, som har bodd i nabolaget i bydel Nordre Aker over 40 år.

Se video øverst: Torkelsen forteller hva som har skjedd, og hvorfor beboerne er fortvilet.

- Vi fikk beskjed om å skaffe oss beboerparkering, og det har de fleste av oss som ikke har garasje gjort. Det var en enkel sak. Jeg var raskt ute med å skaffe meg denne, fordi jeg syntes at det var viktig, sier Torkelsen til Nettavisen.

- Ikke noe vits

Derfor var sjokket stort for 82-åringen da hun plutselig fikk informasjon om noe helt annet.

- Naboene gjorde meg oppmerksom på at det ikke var noen vits å skaffe seg beboerparkering, forteller Torkelsen.

Det som hadde skjedd var at Bymiljøetaten i starten av høstferien hadde satt opp flere skilt som var dekket med svarte søppelsekker.

Les også: NAF sterkt kritisk: - Ett sted må jo folk ha bilen stående

- På tirsdag så jeg noen skilt med sorte søppelsekker over seg, så lettet jeg på plasten. Og der så jeg «Parkering forbudt»-skilt. Skiltene ble satt opp uten at noen ble varslet i forkant. De som kommer tilbake fra høstferie vil bli sjokkert, sier Lars-Einar Petterson, som også bor i Gjennomfaret.

Gaten er en blindvei, og derfor har kun et fåtall hatt tilgang til parkering på egen tomt eller garasje, opplyser beboerne overfor Nettavisen.

- Det betyr at folk må gå eller kjøre rundt 700 meter for å ta parkeringsplasser fra naboen, forteller Petterson.

Les også: Ikea tapte i retten – får sykkelvei gjennom parkeringsplasser

Dette får Torkelsen til å reagere sterkt.

- Vi synes at dette er urimelig. Når man er eldre er man avhengig av bil, og kunne parkere så nært som mulig når man er ute og handler og ellers, sier 82-åringen.

Og hun legger til:

- For det første burde vi jo ha fått beskjed om at det var «parkering forbudt» her eller ville bli det. Da hadde vi hatt mulighet til å besvare dette, men det har vi ikke fått mulighet til. Skiltene har kommet opp uten at vi er orientert om det, forteller Torkelsen avslutningsvis.

Les også: Fikk nei til gratis parkering på Oslos nye legevakt

Beboerne informerer om at et bortfall av parkering vil berøre rundt 20 biler, som helt uten varsel vil miste muligheten til å parkere i gaten, og derfor må kjøre til andre gater i området for å parkere.

En halv meter

Naboene har forsøkt å få et svar fra Bymiljøetaten, deriblant Petterson, men har blitt møtt med døve ører, ifølge dem.

- Den eneste forklaringen vi har fått fra Bymiljøetaten er at gaten er for smal til at utrykningskjøretøy kommer frem. Gjennomfaret er fem meter bred, men de sier at kravet for å ha parkering i gaten er at gaten må være 5,5 meter bred. Flere av naboene har bodd her i mange år, og det har aldri vært noe problem tidligere. Det lar seg også praktisk å løse ved å utvide veien med 0,5 meter, sier Petterson.

Les også: Gir opp parkering i Oslo sentrum: - Jeg er glad jeg har en nettbutikk som redder oss

En av beboerne illustrerer overfor Nettavisen at det er nok å utvide med 25 centimeter på hver side, noe som ikke skal være noe problem siden det er kun gress der.

- Varsles ikke spesielt

Bymiljøetaten (BYM) forteller at alle beboere i det berørte området fikk en e-post, tirsdag 22. september, hvor det ble orientert om innføring om beboerparkering, men at de ikke er pliktig til å varsle om skiltendringer overfor de som bor der.

- Den enkeltvise skiltingen av de ulike gatene varsles ikke spesielt. Når de individuelle skiltforskriftene (som lages per gatestrekning/kvartal) sendes ut på høring, sendes de til Statens vegvesen, Politiet og Plan- og bygningsetaten. I tillegg mottar bydelene forskriftene som ren informasjon, men de er ikke offisielle høringsparter.

- Har de innspill vil de selvfølgelig bli vurdert, men de har ikke samme mulighet til å omgjøre forskrifter slik de offisielle høringspartene har. Ut over å informere bydelene er det ikke praksis for å varsle beboere om endring av skilt. Det er heller ikke kapasitet til å finne alle berørte naboer og nabovarsle, slik det gjøres i f.eks. byggesaker, da det i dette tilfellet er omtrent 80 ulike forskrifter som er laget og over 4000 beboere, skriver prosjektleder Marianne Solhaug Mølmen i en e-post til Nettavisen.

Se video: Eiendomskongen har lite til overs for Oslo-byrådet i denne saken:

Regulert av Vegtrafikkloven

Nettavisen har også spurt BYM om hvordan de «ut av det blå» kan nekte beboerne å parkere ved sin egen eiendom.

- Som skiltmyndighet i Oslo har Bymiljøetaten rett til å sette opp skilt. Denne retten er regulert i Vegtrafikkloven. § 5, 3. ledd: Vedkommende myndighet har på privat og offentlig eiendom rett til å sette opp offentlig trafikkskilt, signal, utstyr for kontroll av trafikk og feste for slike innretninger og til å foreta oppmerking. Det er ikke unormalt at det skjer endringer i gater når man bor i en by, skriver Mølmen.

- Hva er Bymiljøetatets egentlige tankegang, når de først innfører beboerparkering, som beboerne i Gjennomfaret har akseptert, men plutselig gjør en u-sving og setter opp "parkering forbudt"?

- Bymiljøetatens ansvar er å sikre fremkommelighet og sikkerhet. I dette tilfellet anser vi at å sikre fremkommelighet (blant annet for brannbiler) er viktigere enn å opprettholde kort gåavstand til parkering. Parkering forbudt skilt tillater allikevel korte stopp, og nødvendig av- og pålessing, opplyser prosjektlederen.

Omreguleres

Bymiljøetaten deler imidlertid ikke beboernes oppfatning om at det finnes en «praktisk løsning» for å utvide gaten til 5,5 meter, slik at det blir tillatt med parkering i Gjennomfaret.

Les også Gunnar Stavrums kommentar: Lan Marie Berg må ta sin del av ansvaret for elsparkesykkel-kaoset i Oslo sentrum

- Prosjektet med beboerparkering har fått midler til innføring av ordning med beboerparkering – det vil si skilting og montering av p-automater. Det ligger ikke innenfor prosjektets mandat eller budsjett å omregulere gater, øke gatebredde, bygge fortau eller lignende. I Gjennomfaret er gaten regulert med 5 m veibredde, så dersom beboerne ønsker en bredere gate i fremtiden må den omreguleres.

- Det er kantstein langs hele veien på begge sider i dag, så det å utvide veibredden er noe mer komplisert enn å bare utvide med 25 centimeter på hver side, selv om det er tilgjengelig areal i praksis, skriver Mølmen avslutningsvis.