BJØRVIKA (Nettavisen): DNB hadde mandag morgen invitert til et seminar om bekjempelse av økonomisk kriminalitet, svindel og hvitvasking. Og utviklingen er dyster.

DNB behandlet i fjor i alt 9291 svindelforsøk, en økning på 45 prosent fra 2021. 70 prosent av svindeltifellene i digitale kanaler handler om phishing. Phishing er en engelsk betegnelse som på norsk kan oversettes til nettfisking. Ordet benyttes i sammenheng med digital sikkerhet og er knyttet til begrepet sosial manipulering.

Digital svindel har økt med 832 prosent mellom 2018 og 2022. DNB avverget i fjor svindel forsøk for i alt 1067 millioner kroner av en sum på 1244 millioner hvis vi ser på alle former for svindelforsøk

Phishing-antallet økte med 59 prosent fra 2021 og med svimlende 920 prosent sammenliknet med 2020.

Liten risiko for de kriminelle

– Det er et stort potensial for utbytte hos de kriminelle og liten risiko for å ta bli tatt. Automatiserte bedragerier mot privatpersoner i Norge, sa Takle til de mange fremmøtte.

Og det er ikke så lett å gardere seg for bankkundene.

– Kvaliteten på svindelforsøkene er blitt så god, at det er umulig å skille på kvalitet og design. Flere aktsomme mennesker blir lurt. Vi kan ikke si de er dumme, fordi de kriminelle spiller på offentlige hendelser i offerets liv.

– Det som har vært bra, er at vi har klart å holde tap relativt stabile gjennom perioden, men antall forsøk har økt, sa Takle.

Aurora Gude misbrukes i slankepille-reklame: – Vurderer politianmeldelse

Hindret konkurs

– Vi har stoppet summer for enkeltselskaper som har gjort at de ikke gikk konkurs, sa leder for DNBs cybersikkerhet, Sebastian Takle, på et frokostseminar mandag morgen.

– Det er veldig store summer vi snakker om. Det mest ubehagelige med økningen på 45 prosent, er at ingen i rommet her er overrasket, det var forventet. Det synes jeg er kjempevanskelig å akseptere. Det er en helt sjokkerende stor økning innenfor Phishing, fortsatte han.

Økokrim-sjef Pål Lønseth sa på konferansen at det varmer et Økorkim-hjerte at 1 milliard forblir i DNB og ikke havner i lomma på de kriminelle.

–De har høy teknologisk kompetanse. Denne automatisering har vi advart mot og varslet, sa Lønseth.

Takle sa at mange av disse transaksjonene går til utlandet. Alle bedragerier bruker manipulasjon.

Tror ikke på oss

– De som er utsatt bedrageriene, tror ofte ikke på oss. De har mer tillit til bedrageren enn til banken, sa Takle til en fullsatt forsamling.

Han sa DNB fikk et mye klarere bilde i løpet av året.

– Sakene er knyttet til tunge kriminelle miljøer og ikke minst vold og trusler. Det er en sammenheng mellom de som driver med bedragerier og de som har et voldsomt potensial.

– Det er ikke for å skremme, men det gir en god forståelse for hvem vi har med å gjøre. Tunge kriminelle miljøer som har tatt med seg sin verktøykasse.

Hackere slo til mot norsk investor: Private meldinger på avveie

600 DNB-årsverk

DNB har hele 600 årsverk som daglig jobber med å forhindre økonomisk kriminalitet mot bankens kunder og antihvitvaskings-arbeid. De 600 ansatte skal blant annet overvåke 9 millioner daglige transaksjoner, hvorav 50.000 går ut av landet.

I 2022 rapporterte DNB 1870 forhold til politiet på mistanke om hvitvasking. Dette er det høyeste antall forhold DNB noensinne har rapportert. Antatte skatte- og avgiftsunndragelser er tradisjonelt sett den kriminalitetstypen DNB rapporterer mest av til Økokrim.

Under kan du se en fordeling mellom de ulike kriminalitetstypene som DNB sender over til Økokrim.