Bedre resultat for TV 2

TV 2-konsernet kan vise til et resultat før skatt på 200 millioner i 2003 – det er 30 millioner bedre enn fjoråret.

11.02.04 16:26

Driftsresultatet endte på 195 millioner, det er noe under tallet fra 2002-regnskapet og skyldes blant annet oppkjøpet av TV 2 Nettavisen og aksjekjøpet i Kanal 24. Dermed er ikke tallene direkte sammenliknbare med året før.

TV 2 - tv
Resultatet for de ulike delene av konsernet viser at tv-kanalen TV 2 har økt inntektene med 29,1 millioner kroner til 1.487,8 millioner, mens resultatet etter skatt er opp 24,4 millioner til 156,1 millioner i forhold til 2002.

Driftsresultatet er også her noe svakere enn året før, og satsningen på Idol og Farmen II ligger bak noe av utviklingen på kostnadssiden.

Seerandelen er gått noe ned for tv-kanalen, mens TV Norge og NRK øker sine markedsandeler. TV 2 har nå 29,5 prosent av seerne, mens TV Norge og NRK sitter på henholdsvis 10,3 og 40,2 prosent.

Opp med TV Norge
TV Norge, hvor TV 2 eier 49,3 prosent, har klart å snu den negative utviklingen, og oppnådde et positivt driftsresultat i 2003. Kanalen har også økt seermarkedsandelen i det kommersielle markedet, og kan vise til et driftsresultat på 42,3 millioner kroner.

I sitt aller første driftsår i TV 2-konsernet fikk TV 2 Nettavisen et årsresultat på minus 10 millioner. Her ligger betydelige restruktureringskostnader, og konsernet forventer at avisen leverer et positivt resultat i 2004 i et reklamemarked som stadig retter seg mer inn mot internett.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.