Koronakrisen har slått inn som en tsunami over norsk næringsliv, og over 300.000 har søkt NAV om dagpenger.

Allerede har regjering og storting vedtatt 280 milliarder kroner i krisepakker for å avhjelpe næringsliv, enkeltpersoner og helsevesenet. Men det er klare krav til den neste krisepakken som legges frem fredag.

Les mer: Rekordmange arbeidsledighetssøknader i USA

Bedriften Sempro er et digitalt markedsføringsbyrå nylig fylte ti år. Etter mange år med solide regnskapstall er bedriften godt skodd for krisen. Men bedriften merker det som foregår, og kort tid har inntektene blitt sterkt påvirket.

– Per nå har vi ingen permittert. Det er varslet våre ansatte at det kan skje, ut fra hvordan inntektsutviklingen går.

– Ikke noe annet valg enn å sende dem på NAV

Han frustrasjon handler imidlertid mest om hva politikerne gjør - eller ikke gjør.

– Min frustrasjon handler om at vår eneste måte å få ned kostnadene på er å permittere. Vi får nesten ikke andre virkemidler, sier daglig leder Ole Kristian Ullereng.

Han forklarer:

– Det er mildt sagt frustrerende at virkemidlene er utsatte avgifter, økt gjeld eller å bli kviitt folkene i et marked som helt åpenbart trenger digital kompetanse. Det er et skrikende behov etter de folkene, men eneste valg jeg har er å sette dem på NAV, sier Ullereng til Nettavisen Økonomi.

Les også: Det finnes en vei gjennom koronakrisen som nesten ingen snakker om

Fredag er det duket for en ny runde med krisetiltak fra regjeringen. Opposisjonen på Stortinget har allerede gitt klar beskjed om hva de forventer skal være i krisepakken. Hvis det ikke innfris, vil de tvinge regjeringen - slik de gjorde i første omgang av krisetiltakene.

– Vi trenger målrette støttetiltak for å holde folk i arbeid. Jeg forstår at jeg ikke skal bruke den arbeidskapasiteten til å skape overskudd. Men jeg kunne hjulpet langt flere pro bono, og vært en del av en nasjonal dugnad - men da trenger jeg direkte støtte til utgiftene mine, sier daglig leder.

Les også: Slik vil kineserne bekjempe koronaviruset med mobilapp: – Det er helt utrolig (+)

– Vil berge de ansatte

Foreløpig har regjeringen bare lagt frem det Ullereng kaller for «frustrerende passive virkemidler». Han håper det blir endring på fredag.

– Kan ikke en slik ordning utnyttes?

– Det er noe jeg har diskutert med kolleger. Men det finnes garantert smutthull andre veien. Med full lønn i permittering kan bedrifter «rullere ansatte» på permisjon for å holde kostnadene nede. Men jeg vil ikke kvitte meg med de ansatte. Det er nok andre som er langt bedre på å utforme selve ordningen, sier han.

Les også: Innfører egen kontantstøtte til norske bedrifter

Han mener også det er et annet moment enn å berge bedriftene, og det er livskvaliteten til vanlige folk.

– Noen glemmer alt det positive med at folk er i arbeid, selvtillit, selvfølelsen og vi vet hvilke helsekonsekvenser arbeidsledighet har. Det er mye bedre om for er i arbeid, sier han.

Han tror at Norge vil komme seg gjennom koronakrisen, men er veldig bekymret for små- og mellomstore bedrifter som utgjør brorparten av næringslivet.

– Jeg er oppriktig bekymret for norsk næringsliv. Små og mellomstore bedrifter utgjør den største delen av næringslivet, og mange av dem har veldig svak likviditet. Det vil ta lang tid for oss å få dette maskineriet tilbake igjen.