Gå til sidens hovedinnhold

Bensin ut - sprit inn

Nå skal norske biler også benytte seg av tresprit som drivstoff.

I Sverige er det allerede 10-15 prosent sprit i alt drivstoff, og i et land som Brasil er spritinnholdet 95 prosent i alt bil-drivstoff.

Lavt mål
Norge har satt seg som mål at 5 prosent av alt drivstoff skal være bio-basert innen 2009. Årsforbruket av bensin og diesel i Norge er henholdsvis 2,2 og 2 millioner kubikkmeter. For å produsere den ønskede mengden biodrivstoff, kreves mer enn ti prosent av årsavvirkningen i norske skoger, skriver Adresseavisen.

Forskning
Det er Papir- og fiberinstituttet (PFI) i Trondheim som har fått lederansvaret og syv millioner kroner til et forskningsprosjekt for å finne metoder til å utvinne bio-drivstoff fra fortrinnsvis mindreverdig trevirke.

Pengene til prosjektet kommer fra Norges forskningsråd, som en del av en pakke på 50 millioner som Samferdselsdepartementet har bevilget til forsøk og prosjekter med hydrogen og biodrivstoff.

Nullutslipp
Den store fordelen med biodrivstoff fremfor hydrogen, er at det kan brukes i dagens biler uten noen form for ombygging. I tillegg er nettoutslippene lik null, ifølge PFI.

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter

Kommentarer til denne saken