Mandag denne uken skrev Nettavisen om de høyeste strømprisene siden 2018. Fredag morgen var prisene igjen omtrent like høye, med 206,7 øre per kilowattime mellom 08 og 09 for Bergen og Oslo og 203,6 øre mellom 09 og 10, viser tall fra Nord Pool.

Klokken 12 var prisene tilbake på et mer normalt nivå, med 66,6 øre. Mva og avgifter kommer i tillegg, så i praksis er prisen for forbrukerne enda høyere.

Dagen før, torsdag morgen, brukte vi mer strøm enn noen gang tidligere i Norge, slo konserndirektør i Statnett, Gunnar Løvås fast. I den anledning gikk han ut og advarte om å lade elbilen mellom klokken 08 og 09.

Tidligere i uken spurte vi Anders Lie Brenna, redaktør for Enerwe.no, som skriver om energibransjen, om fastpris kunne være en god idé med skrekkprisdager som dette i bakhodet (se hva han svarte her).

Har elbilen skylden?

Samtidig spurte vi ham også om den stadig økende andelen elbiler i Norge har skylden for det økte strømforbruket:

– Nei, jeg har vanskelig for å se det, svarer Brenna.

Les også: Flaskemamma Live Nelvik raser mot Bent Høie: – Jeg blir helt vilt provosert

Han mener man må løfte blikket litt, utover selve strømmen:

– Elbilene øker strømforbruket - naturlig nok - men de er også med på å løse en del problemer i strømnettet. Det blir feil å gi elbilene skylden, slår Brenna fast.

Flytter forbruket

Han begrunner det slik:

– Ja, de øker forbruket, men elbilene er kanskje noe av det enkleste å bruke når man skal flytte forbruket sitt til en tid på døgnet der det ikke er problematisk. Det er veldig enkelt å lade elbilen om natta, enten man manuelt kobler på da eller bruker funksjonene til elbilene. Tesla har jo for eksempel innebygd at den kan være ferdigladet til et tidspunkt om morgenen, eller man kan bruke en ladefunksjon som er koblet opp mot strømnettet, slik at man ikke lader når strømmen er dyrest.

Les også: Slår alarm om dagligvarebransjen: – Fryktkultur hvor folk er redde for å snakke

– Elbilene er jo de som på mange måter har kommet lengst når det gjelder å tilpasse seg strømprisens svingninger, så jeg synes det blir feil å gi den skylden. Ja - den øker forbruket - men den er veldig fleksibel.

Derfor advarte Statnett

Marius Holm Rennesund er energimarkedsekspert for Thema Consulting. Han tror heller ikke den økte andelen av elbiler til lading i Norge har noe å si for strømprisene:

– Det kan ha noe å si i enkelttimer selvfølgelig, fordi det øker forbruket noe, men over tid så er forbruket elbiler skaper så lavt at det spiller liten rolle. Det kan gi noen effekttopper i enkelte timer, og det var vel derfor Statnett var ute og ba folk om å ikke lade mellom klokken åtte og ni, sier han til Nettavisen.

Tidligere har eksperter blant annet skyldt på kulde og lite vind - som ofte går hånd i hånd - og import for de høye strømprisene. Rennesund peker også på en annen faktor:

– Det er klart at man har en underliggende forbruksvekst, både i form av økt privatforbruk, datasentre og elektrifisering av sokkelen som øker forbruket totalt, og det bidrar isolert sett til høyere strømpriser.

Dette vil skje med prisene fremover

– Men siden vi stadig bruker mer elektrisitet, bør nordmenn frykte en enda høyere strømpris 5-10 år frem i tid?

– Nei, ikke dyrere enn vi opplever akkurat nå. Jeg tror at en del av bildet her er at mange sammenligner med i fjor, som var et helt, helt eksepsjonelt år med mye lavere priser enn vi har sett på over 20 år. Nå er vi tilbake på et mer normalnivå, også har vi noen perioder om vinteren hvor det går høyt. Vi ser vel for oss at vi ligger på rundt 40 øre om en ti års tid. Det er mer normalt hvis vi ser et par år tilbake, sier Rennesund til Nettavisen.

Han forteller at Norge i dag opplever et kraftoverskudd i et normalår, men at et nytt konsesjonssystem for vindkraftproduksjon gjør at det blir lite, ny vindkraft de neste 8-9 årene.

– Og da vil jo den økte elektrifiseringen spise opp noe av det kraftoverskuddet som vi har i dag da, så det er en av grunnene til at prisene vil nok gå noe opp.

Les også: Utbetaler rekordsum til nordmenn: – Nå bør alle sjekke kontoen

Balansemarkedet

Elbilene har kanskje et kjempepotensial når det gjelder å utnytte strømmarkedet, sier Enerwe-redaktør Brenna:

– Du og jeg som strømkunder vi forholder oss kun til spotmarkedet på hvor vi kjøper strømmen, men strømnettet er veldig spesielt. Den må brukes og produseres samtidig, man må produsere like mye som man bruker. Derfor finnes det noe som heter balansemarkedet, som er avhengig av at hvis det brukes veldig mye strøm, så må det produseres mer og hvis det brukes mindre så må man holde igjen produksjonen. I det markedet kan elbilene spille en kjempestor og fin rolle, nemlig ved at hvis for eksempel et strømselskap som har kontroll på 1000 eller 10.000 elbilladere kan si at de midlertidig kan slå av ladingen i ett minutt, ti minutter eller kanskje så mye som en halvtime. Da kan de selge den fleksibiliteten i balansemarkedet. Dermed blir elbilene en del av løsningen for å sørge for at det blir mindre problemer i strømnettet. Det blir feil å si at elbilene skal ha skyld for strømprisene, det blir veldig rart, avslutter Brenna.