Ber om utsettelse av spillemonopolet

Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) slutter seg til rekken av protestanter mot at Norsk Tipping skal få monopol på spilleautomater.

26.04.04 07:32

I et brev til regjeringen ber HSH om at ordningen med monopol på drift av spilleautomater blir utsatt inntil EFTAs overvåkingsorgan; ESA, har gjort seg ferdig med sin behandling av saken.

ESA varslet fredag at det norske spillemonopolet bryter med reglene i EØS-avtalen, og har gitt norske myndigheter to måneders frist for å svare på kritikken om regelbruddet.

HSH mener at Norsk Tippings planer om å investere i nye spilleautomater for 800 millioner kroner, er å gamble med skattebetalernes penger siden ESAs advarsel kan innebære at Norge må gi opp å innføre monopolet.

Butikker taper
–Vi har hele tiden advart mot dette. I tillegg til å tape investeringene, vil en enerett for Norsk Tipping på spilleautomatmarkedet gi store tap for svært mange butikker. Det gjelder særlig for de minste utkantbutikkene der inntektene fra automatene har vært avgjørende for å sikre driftsgrunnlaget, sier direktør Thomas Angell i HSH.

Spilleautomatmonopolet skal innføres neste år. Norsk Lotteri og Automatbransjeforbund (NOAF) har truet regjeringen med milliardsøksmål hvis ikke gjennomføringen av loven om monopol stanses eller utsettes.

Spillegalskap
Norske myndigheter viser til at det er menneskelig spillegalskap som er bakgrunnen for det norske lovvedtaket.. Myndighetene har stor tro på at de norske argumentene for monopolet vil ha gjennomslagskraft, og at ESA vil godta at spillemarkedet egner seg dårlig for en konkurransemessig vurdering.

Thomas Angell frykter at Norge, på grunn av ESAs reaksjon, i siste omgang ikke kan gjennomføre monopolet etter at mange butikker har tapt store beløp, etter at den private automatbransjen er utradert, etter at lokale lag og foreninger har mistet store inntekter og etter at Norsk Tipping har investert millionbeløp i spilleautomater.

(NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.