Her finner du kalkulatoren: Bilkostnadskalkulator brukt bil.

I kalkulatoren kan du enten velge automatisk kostnadsberegning etter først å ha valgt bilklasse, bilens pris, og antall eieår. Eller du kan velge å bruke egne tall på noen, eller alle postene. Legger du inn et tall større enn null, er det dette tallet som brukes i beregningene.

Gjelder det et kjøp av bruktbil: Legg inn kjøpesummen.
Gjelder det en bil du allerede eier: Legg inn en anslått verdi på bilen + nedjuster kalkulatorens foreslåtte verdifall «år 1» slik at det blir likt med «Verdifall 2. år», dvs om lag 11-12 prosent.

Her kan du beregne årlige bilkostnader for ny bil

Om bilkostnadskalkulatoren

Bilklasse: Du kan velge mellom tre klasser, småbil, mellomklasse, eller stor bil. En del av de automatiske beregningene tar utgangspunkt i hvilken bilklasse det er.

Bilens pris: Hva bilen kostet deg ved kjøpet.

Hvor gammel er bilen: Hvor gammel bilen er bestemmer blant annet verdifall, og reparasjonskostnadene.

Antall år du skal eie bilen: Du kan velge mellom 1 til 6 år.

Kostnadsforutsetninger: Her kan du velge å bruke de automatisk beregnede tallene, eller legge inn dine egne. Hvis du legger inn et tall som er større enn null, er det ditt tall som kalkulatoren bruker.

Normal kjørelengde for bilklassen: Denne blir bestemt ut fra hvilken bilklasse du har valgt.

Din kjørelengde: Hvis du legger inn en annen kjørelengde, vil forskjellen mellom normal og din kjørelengde justere en del kostnader. Dette gjelder for kostnader til forsikring, dekk, vask, service, reparasjoner og verdifall. Alle disse kostnadene blir da justert ut fra hvor stor forskjellen er mellom normal og din kjørelengde. Kjøre du lengre, vil kostnadene bli justert opp.

Drivstoff-forbruk: Her legger du inn gjennomsnitt-forbruket for denne bilen.

Drivstoff-pris: Her legger du inn forutsetningen for hvilken pris som skal benyttes.

Trafikkforsikringsavgift: Fra 2018 erstattet trafikkforsikringsavgift årsavgiften. For de fleste personbilene er avgiften på 2.909 kroner. Denne betales nå sammen med bilforsikringen.

Forsikringskostnad: Legg inn det du betaler i årlig bilforsikringspremie.

Dekk-kostnader: Legg inn forutsetningen for den gjennomsnittlige dekk-kostnaden.

Vask, rekvisita ol: Dette er småkostnader utover service og reparasjoner. Dette er typisk vask og diverse rekvisita du kjøper til bilen.

Servicekostnad: Legg inn gjennomsnittlig årlig servicekostnad.

Reparasjonskostnader: Forventede reparasjonskostnader er små for de fleste nye biler. Alle feil er jo dekket av kjøpsloven. Det er bare reparasjoner som du selv er skyld i som er aktuelle.

Rentekostnad: Legg inn den gjennomsnittlige kostnaden for renten på bil. Dette er rente både på egenkapital og lån. Hvis du for eksempel bare har brukt egenkapital, er det den tapte innskuddsrenten du skal legge inn.

Verdifallet (eller avskrivning) utgjør bilens største kostnad. Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året, også når det gjelder bruktbil. I den automatiske beregninger avhenger satsen av alderen på bilen.

Totale kostnader: De totale kostnadene blir regnet ut fra hvor lenge du skal eie bilen. Har du lagt inn tre år, beregner kalkulatoren både totalkostnaden i tre år, og gjennomsnittskostnaden per år.

Gjennomsnittskostnad: Totale kostnader delt på antall kjørte kilometer.

Gjennomsnittskostnad per dag: Totalkostnaden per år fordelt på antall dager.

Marginalkostnaden for én ekstra kilometer: Når vi holder utenfor alle faste kostnader som ikke påvirkes av bruken (rente, årsmodellrelatert verdifall, basisprisen i forsikringen, etc) får vi kostnaden som påløper ved å kjøre bilen en ekstra kilometer. Dersom du uansett ønsker å eie en bil, og skal sammenligne kostnaden ved å bruke bilen opp mot alternativ transport (fly, tog, buss, etc), er det den marginale kostnaden du skal anvende.

Se også:

Les mer om kostnader ved bilhold her.

Bilkostnader - reparasjon

Bilkostnader - verdifall

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å bruke bildelings-tjenester fremfor å eie bilen selv.

Bilkjøpskalkulator
Sammenligner nybilkjøp med en tilsvarende brukt bil.

Bilmodeller og kostnadsforskjeller
Viser besparelse ved å gå én bilmodellklasse ned.