Her finner du bildelingskalkulatoren.

Hjelp til utfylling av bildelingskalkulator

Bildelingskostnadene
Legg inn kostnadskomponentene for helgeleie og hverdagsleie hver for seg. Dette fordi de har ulik kostnadsstruktur.

I helgen er det pris per dag/helg, pluss kjørte kilometer som teller. På hverdager er det pris per time og kilometer som gjelder.

Du får da sum kostnad både for helgeleie og hverdagsleie. I tillegg er det kostnader for medlemskap, og kostnad per gang du bestiller bilen. Dette tas med i den totale summen for kostnaden ved bilkollektivet.

Les mer om bilkollektiv og kostnadene ved dette.

Eiekostnadene
Kostnadene for å eie bilen selv gjelder en mindre bruktbil, fordi det er dette som er mest naturlig å sammenligne med bilkollektivets bilpark.

Blant annet blir verdifallet og reparasjonskostnadene automatisk beregnet ut fra opplysningene du har lagt inn. Du kan også gå inn på Bilkostnadskalkulator brukt bil hvis du vil ha flere simuleringsmuligheter for å beregne kostnaden her.

Se også:

Leie bil av privatpersoner

Skatteregler for utleie av egen bil

Delingsøkonomi - Utleie av egen bil

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Privatleie versus eie bil
Sammenligner kostnadene ved å privatleie (privatlease) mot å eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.