Her finner du bilbonus-kalkulatoren.

Hjelp til utfylling av bilbonus-kalkulator

Ved beregning av de fremtidige høyere prisene på bilforsikring på grunn av bonustapet, må det tas hensyn til høyere premier i alle år, ikke bare til bonusen er den samme som den var før skaden.

Prisen på bilforsikringen
Du finner prisen (premien) i prisoversikten (sammen med regningen) du får hvert år fra forsikringsselskapet. Kalkulatoren forutsetter at du legger inn premien etter at bonus er trukket fra. Også eventuelle sikkerhetsrabatter skal være trukket fra.

Egenandel
Du kan selv velge egenandel eller benytte en standard egenandel som typisk er 4.000 kroner. Velger du en høyere egenandel, får du rabatt. Hvor stor rabatten blir, avhenger av hvor mye du øker egenandelen med. Selskapene har forskjellige rabattskalaer.

Kronebeløp det ikke gis bonus på
Det fleste selskapene har et beløp som ikke det beregnes bonus av. Dette beløpet varierer blant selskapene. Det ligger i området 300 til 500 kroner. Det er forhåndsinnlagt en sum på 400 kroner i kalkulatoren.

Prosent av premie det ikke gis bonus på
En del av premien er en såkalt delkaskopremie, det vil si brann, tyveri, glass og redning. Skader her tar ikke fra deg bonus. Derfor får du heller ikke bonus på denne delen. Hvor stor prosentandel denne utgjør av premien varierer. En bil som står parkert på gaten i Oslo vil for eksempel ha en mye høyere tyveripremien enn en bil som står i låst garasje på landet. Som et gjennomsnitt vil det være ca. 20 prosent. Dette er forhåndsinnlagt i kalkulatoren.

Kalkulatoren beregner verdien av de fremtidige prisøkningene for en rekke forskjellige forsikringsselskaper. De er alfabetisk satt opp.

Se også:

Guide til bilforsikring

Bonussystemet i bilforsikring

Dette koster bonustapet deg

Dette får du i startbonus i forsikringsselskapene

Test av bilforsikring

Kalkulator:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.