Her finner du Fremtidsøkonomikalkulatoren

Om fremtidsøkonomikalkulatoren

Kalkulatoren beregner virkningene for din økonomi i fire år fremover. Her kan du legge inn spådommer for lønn, rente, og inflasjon.

Sluttresultatet er hvilke endringer dette fører til i din disponible inntekt (eller husholdningens).

De forhåndsinnlagte tallene for lønn, inflasjon og rente er hentet fra SSB's prognoser for en rekke økonomiske nøkkeltall.

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi 2020 kan du sammenligne årene 2019 og 2020, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger. I kalkulatoren konsekvensberegner for privatøkonomien kan du regne på endringer innen samme skatteår. I tillegg til endringene som du kan gjøre her, kan du også gjøre forutsetninger om utviklingen i blant annet strømpris, andre energikostnader og drivstoffpriser.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer. Skatten blir beregnet med skattereglene for 2020. I de tre neste årene tar skatteberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene.

Får å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter «Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt inn med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen.

Det er forutsatt at gjelden er på samme nivå. Selv om den blir noe nedbetalt, vil det ha svært liten effekt på endringen i disponibel inntekt.

Kalkulatorer:

Lynbudsjett
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Se også:

Konjunkturtendensene
SSB gir ut konjunkturtendensene for Norge og utlandet fire ganger i året.

Økonomiske utsikter
DNB gir ut sine spådommer fire ganger i året.